Show simple item record

dc.contributor.advisorÖnder Başarır, Eylem
dc.contributor.authorErgörün, Umut Can
dc.date.accessioned2018-07-10T13:39:13Z
dc.date.available2018-07-10T13:39:13Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4642
dc.description.abstractMusic performance analysis is a discipline which examines live or recorded music. Interpretation differences on the same work involve a series of details which cannot be explained verbally . This caused interpretation to not be theorised sufficiently before 19th century . However this situation has changed in 19th century due to the recording of the sound. The musical effect that designed by the composer, or theorist was no longer based on just estimation. Presentation of reliable auditory recordings have been a milestone for performance analysis[2]. Thus, it was possible to examine a musical performance in the light of the theoretical corpus of the performance analysis of musicologists and theorists, especially the post-20th century works, with notes of how composers should perform their own works. This study examines how interpreters meet the composer’s expectations on notes/text through a section of Beethoven’s Sonata for Piano and Violin op. 30 no.2, first movement.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL ve ONAY........................................................................................................ i BİLDİRİM .....................................................................................................................ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ...........................................iii ETİK BEYAN ..............................................................................................................iv TEŞEKKÜR ................................................................................................................ v ÖZET .........................................................................................................................vi ABSTRACT ............................................................................................................... vii İÇİNDEKİLER ........................................................................................................... viii ŞEKİLLER VE TABLOLAR DİZİNİ ............................................................................ x BÖLÜM 1: GİRİŞ........................................................................................................ 1 BÖLÜM 2: YÖNTEM .................................................................................................. 5 BÖLÜM 3: TEORİK VE TARİHSEL ÇERÇEVE.......................................................... 7 3.1. Müzikte Artikülasyon ......................................................................................... 7 3.2. Tempo ............................................................................................................. 13 3.2.1. Metronom ve Eserin Temposuna Dair ............................................................ 13 3.2.2. Rubato ............................................................................................................ 15 3.2.3. Agoji ................................................................................................................ 17 3.2.4. Note Buone ..................................................................................................... 20 BÖLÜM 4: ANALİZ ................................................................................................... 22 4.1. Kesit 1 ................................................................................................................ 24 ix 4.2. Kesit 2 ................................................................................................................ 27 4.3. Kesit 3 ................................................................................................................ 28 4.4. Kesit 4 ................................................................................................................ 32 4.5. Kesit 5 ................................................................................................................ 33 4.6. Kesit 6 ................................................................................................................ 34 BÖLÜM 5: SONUÇ................................................................................................... 36 KAYNAKÇA ............................................................................................................. 38 EK KAYNAKÇA ....................................................................................................... 39 EK.1: BEETHOVEN’IN 10 PİYANO-KEMAN SONATININ TAMAMINI KAYDEDEN YORUMCULAR .................................................................................... 40 EK.2: BEETHOVEN OP.30 NO.2, 1.BÖLÜM HENLE EDİSYON URTEXT NOTASI .................................................................................................................... 42 EK.3: TURNİTİN RAPORU....................................................................................... 58tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectperformanstr_TR
dc.subjectteori
dc.subjectmüzik
dc.subjectyorum
dc.subjectanaliz
dc.titleBeethoven Op.30, No.2: Tarihsel Ve Teorik Zeminde Bir Performans Analizi Örneği Umut Can Ergörün Yüksek Lisans Tezi Ankara,tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetMüzik performansı analizi, canlı ya da kaydedilmiş olan müziği incelemeyi konu alan disiplindir. Aynı eserin çeşitli seslendirilişlerinde “yorum” olarak ifade edilen farklılıklar, sözlü açıklamaya hiç de elverişli olmayan bir dizi detayı barındırmaktadır. Bu durum, 19. yüzyıl öncesinde, “yorumun”, yeterince teorize edilememesine sebebiyet vermiştir. Ancak; 19. yüzyılda sesin kayıt altına alınabilmesiyle birlikte bu durum değişmiş, besteci veya teorisyen tarafından tasarlanmış olan müzikal etkinin, salt bir tahmine dayalı olmasından öteye geçilmiş; güvenilir işitsel kayıtlar sunulması, performans analizi için bir dönüm noktası olmuştur. Böylelikle, bir müzik performansının, bestecilerin kendi eserlerinin nasıl performe edilmesi gerektiğine ilişkin notlarıyla birlikte, müzikolog ve teorisyenlerin özellikle 20. Yüzyıl sonrası çalışmalarından oluşan performans analizine dair teorik külliyat ışığında incelenmesi mümkün olmuştur. Çalışmada, Beethoven Op.30 No.2 Do Minör Piyano-Keman Sonatı birinci bölümünün, performans analizleri yapılmak üzere seçilmiş üç yorumcunun, bestecinin nota üzerindeki beklentilerini ne düzeyde ve ne şekilde karşıladıkları incelenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentMüzik Teorileritr_TR
dc.contributor.authorID10199413tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record