Show simple item record

dc.contributor.advisorÇehreli, Zafer C.
dc.contributor.authorEsentürk, Gülce
dc.date.accessioned2018-09-07T13:24:28Z
dc.date.available2018-09-07T13:24:28Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4824
dc.description.abstractESENTURK G. Micro-computed Tomographic Evaluation of the shaping characteristics of different root canal preparation techniques in primary and permanent teeth. Hacettepe University Health Sciences Institute Specialty Thesis in Pediatric Dentistry, Ankara, 2018. This micro-computed tomography (μCT) study was conducted to evaluate the changes in root canal morphology following root canal preparation with rotary and conventional file systems in primary and permanent teeth. Extracted primary and permanent molars (both n=36) were selected and randomly assigned to 6 subgroups (n=12/group) with regard to the file system tested. Following prescanning of teeth, the root canals were prepared using a multi-file rotary system, a single-file rotary system and conventional endodontic files. Thereafter, the teeth were rescanned by (μCT) with the preoperative alignment and parameters fixed. The data obtained from baseline and post-instumentation scans were superimposed using mage analysis toolkit, and the morphological changes were calculated. Statistical analysis of the data was made using Mann-Whitney U Test, Kruskal-Wallis Test and Conover’s Multiple Comparison Test. In both primary and permanent teeth, the differences in volume and surface area was significantly higher after rotary instrumentation compared to conventional shaping (p<0,001). The percentage of untouched surface area was significantly lower in both rotary file groups (p=0,009 ve p<0,001). Permanent teeth had significantly less untouched surface area than primary teeth (p<0,001). Apical transportation in both mesiodistal and buccolingual directions were significantly greater in permanent teeth (p=0,002 ve p<0,001).en
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKök Kanal Tedavisitr_TR
dc.subjectSüt Dişi
dc.subjectMikro Bilgisayarlı Tomografi
dc.titleSüt ve Daimi Dişlerde Uygulanan Farklı Kök Kanal Preparasyon Tekniklerinin Kök Kanal Anatomisi Üzerindeki Etkilerinin Mikro Bilgisayarlı Tomografi ile İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetESENTÜRK, G. Süt ve daimi dişlerde uygulanan farklı kök kanal preparasyon tekniklerinin kök kanal anatomisi üzerindeki etkilerinin mikro bilgisayarlı tomografi ile incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Pedodonti Uzmanlık Tezi, Ankara, 2018. Bu çalışma, süt dişlerinde konvansiyonel ve döner eğelerle yapılan kanal şekillendirme prosedürünün kök kanal morfolojisinde yol açtığı değişiklikleri daimi diş ile kıyaslamalı olarak mikro bilgisayarlı tomografi (μBT) ile değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür. Çekilmiş 36 daimi ve 36 süt azı dişi, uygulanacak olan kök kanal preparasyon tekniğine göre 6 alt gruba (n=12/grup) ayrılmıştır. Dişlerin preoperatif μBT kayıtları alındıktan sonra sekanslı döner eğe sistemi, tekli döner eğe sistemi ve konvansiyonel eğe sistemi kullanılarak kök kanalları şekillendirilmiştir. Kök kanal preparasyonunu takiben, dişler preoperatif konum ve parametrelerle μBT cihazında yeniden taranmıştır. İşlem öncesi ve sonrası elde edilen veriler görüntü analiz programında üst üste çakıştırılmış ve morfolojik değişiklikler hesaplanmıştır. Verilerin istatistiksel incelemesinde Mann-Whitney U Testi, Kruskal-Wallis Testi ve Conover Çoklu Karşılaştırma Testleri kullanılmıştır. Süt ve daimi dişlerde hacim ve yüzey alanı, farkı döner eğe sistemleri uygulanan gruplarda konvansiyonel sisteme kıyasla anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,001). Dokunulmamış alan miktarı döner eğe sistemleri kullanılan gruplarda anlamlı düzeyde düşük çıkmıştır (p=0,009 ve p<0,001). Daimi dişlerdeki dokunulmamış alan süt dişlerine göre anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur (p<0,001). Daimi dişler, süt dişlerine kıyasla hem mesiodistal hem de bukkolingual yönde anlamlı düzeyde yüksek apikal transportasyon göstermiştir (p=0,002 ve p<0,001).tr_TR
dc.contributor.departmentPedodontitr_TR
dc.subtypedentThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record