Show simple item record

dc.contributor.advisorŞener, Arzu
dc.contributor.authorGündüzalp, Aysel Anıl
dc.date.accessioned2018-10-02T07:55:43Z
dc.date.available2018-10-02T07:55:43Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-04
dc.identifier.citationBorçlanma Eğilimi, Demografik Faktörler, Sosyoekonomik Faktörler, Psikososyal Faktörlertr_TR
dc.identifier.uri10197892
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5089
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine the relationship between some demographic factors (gender, age, education, marital status, employment status, number of children, family size), socioeconomic factors (income, number of credit card, credit card limit), psychosocial factors (attitude towards debt, materialism, attitude towards the money) and the level of debt in addition examine the relationship between financial literacy, financial management, financial stress, financial satisfaction, life satisfaction and the level of debt. This study was conducted on 300 individuals living in three different socioeconomic provinces of Ankara (Çankaya (high)), (Keçiören (middle)), (Mamak (low)). Financial Literacy Questions, Materialism Scale, Money Attitude Scale, Financial Management Behavior Scale, Satisfaction with Life Scale, Financial Satisfaction and Financial Stress Questions were used to determine the relationship between the variables included in the research and the level of debt. The research hypotheses were tested with "Chi Square, One-Way ANOVA, Tamhane T2 and Pearson Correlation Analysis". After these analyzes had made, "Regression Model" of the study was created. As a result of this study, it was found that when age, number of children, family size, amount of income, number of credit card and credit card limit increase, debt also increases. It was found that marital status and employment status, positive attitude towards debt and the low level of financial literacy the level of debt increases. In addition, individuals who are worried about monetary matters the level of debt increases.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKabul ve Onay, Bildirim, Yayımlama ve Fikri Mülkiyet Hakları Beyanı, Etik Beyan, Teşekkür, Özet, Abstract, Tablolar Dizini, Giriş, Kuramsal Çerçeve, Kavramsal Çerçeve, Literatür Özeti, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynakça, Ek 1. Anket Formu, Ek 2. Orijinallik Formu, Ek 3. Etik Kurul İznitr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectborçlanma düzeyi
dc.subjectdemografik faktörler
dc.subjectsosyoekonomik faktörler
dc.subjectpsikososyal faktörler
dc.subjectfinansal okuryazarlık
dc.subjectfinansal stres
dc.subjectfinansal memnuniyet
dc.subjectyaşam memnuniyeti
dc.titleHanehalkı Borçlanma Eğiliminin Demografik, Sosyoekonomik ve Psikososyal Faktörler Açısından İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, bazı demografik faktörler (cinsiyet, yaş, eğitim, medeni durum, çalışma durumu, çocuk sayısı, aile büyüklüğü), sosyoekonomik faktörler (gelir, kredi kartı sayısı, kredi kartı limiti), psikososyal faktörler (borçlanmaya ilişkin tutum, materyalizm, paraya ilişkin tutum) ile borçlanma düzeyi ve finansal okuryazarlık, finansal yönetim, finansal stres, finansal memnuniyet, yaşam memnuniyeti ile borçlanma düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu çalışma Ankara’nın üç farklı sosyoekonomik ilçesinde yaşayan (Çankaya (yüksek)), (Keçiören (orta)), (Mamak (düşük)) 300 birey üzerinde yürütülmüştür. Araştırma kapsamında yer alan değişkenlerin borçlanma düzeyi ile ilişkisini belirlemek için Borçlanmaya İlişkin Tutum Ölçeği, Finansal Okuryazarlık Soruları, Materyalizm Ölçeği, Paraya İlişkin Tutum Ölçeği, Finansal Yönetim Davranış Ölçeği, Yaşam Memnuniyeti Ölçeği, Finansal Memnuniyet ve Finansal Stres Soruları kullanılmıştır. Araştırmanın hipotezleri ‟Ki Kare, Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way Anova), Tamhane T2 ve Pearson Korelasyon Analizi’’ ile test edilmiştir. Bu analizler yapıldıktan sonra araştırmanın ‟Regresyon Modeli’’ oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda; yaş ilerledikçe, çocuk sayısı arttıkça, aile genişledikçe, gelir miktarı, kredi kartı sayısı ve kredi kartı limiti yükseldikçe borçlanmanın arttığı bulunmuştur. Medeni durum ve çalışma durumunun borçlanmaya ilişkin olumlu tutumun, finansal okuryazarlık düzeyinin düşük olmasının borçlanma düzeyini artırdığı bulunmuştur. Ayrıca parasal konularda endişelenenlerin borçlanma düzeyinin arttığı saptanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentAile ve Tüketici Bilimleritr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record