Show simple item record

dc.contributor.advisorTeoman, Özgür
dc.contributor.authorBozpinar, Cumali
dc.date.accessioned2018-10-02T07:56:23Z
dc.date.available2018-10-02T07:56:23Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-05-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5092
dc.description.abstractAs in all pre-capitalist societies, some principles have been mentioned in the Ottoman economic mentality. According to Mehmet Genç, these principles are provisionalism, traditionalism, and fiscalism. The Ottoman economy and Genç’s principles have transformed over the nineteenth century. In this context, the change in the principles in question can be seen exactly in Bursa silk sector.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY……………………………………………………….…………………i BİLDİRİM…………………………………………………………………….…………..…ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI……………..…………..………..…iii ETİK BEYAN………………………………………………………..………...………….………..iv TEŞEKKÜR…………………………………………………………………………………………v ÖZET……………………………………………………………………………………….vi ABSTRACT…………………………………………………………………………........vii İÇİNDEKİLER………………………………………………………………………........viii KISALTMALAR DİZİNİ………………………………...………………………….……...x TABLOLAR DİZİNİ……………...……………………………………………………......xi GİRİŞ……………………………………………………………………………….………1 1. BÖLÜM: İKTİSADİ ZİHNİYET İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE KLASİK DÖNEM OSMANLI İMALATI VE TARIMI…..………………………………..……………………7 1.1. KAPİTALİZM ÖNCESİ PİYASA: PAZARLAR ÖRNEĞİNDE OSMANLI DEVLETİ’NDE PİYASA……………………………………………………..........7 1.2. “ZİHNİYET” MESELESİ………………………………………………..….12 1.3. OSMANLI İKTİSADİ ZİHNİYET İLKELERİ……………….…………..….22 1.3.1. İaşe (Provizyonizm) İlkesi…………………………..…………..23 1.3.2. Gelenekçilik İlkesi………………………………………….……27 1.3.3. Fiskalizm İlkesi……………………………………………….…..28 1.4. İKTİSADİ ZİHNİYET İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE KLASİK DÖNEM OSMANLI İMALATI VE TARIMI………………………………………………..36 1.4.1. Klasik Dönem’de Osmanlı Loncaları……………..……......…39 1.4.2. Klasik Dönem’de Osmanlı Zanaatları…………..……..…..…50 1.4.2.1. Dokumacılık………………………….………………….51 1.4.2.2. Dericilik………………………………………..………....57 1.4.2.3. Madencilik……………………………………………….58 1.4.3. Loncaların Ham Madde Tedarikçisi Olarak Klasik Dönem Osmanlı Tarımsal Yapısının İktisadi Zihniyet İlkeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi……….…………………................................……60 1.4.3.1. Osmanlı Tarımının Temel Özellikleri…………........…61 1.4.3.2. Tımar Sistemi…………………………………………...63 2. BÖLÜM : XIX. YÜZYIL’DA OSMANLI İMALATI, İKTİSADİ ZİHNİYET İLKELERİNDE YAŞANAN DEĞİŞİMLER: BURSA İPEK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ…………………………….…………………..…………………………….…..71 2.1. XIX. YÜZYIL’DA OSMANLI İMALATI………..…………………………..75 2.2. İKTİSADİ ZİHNİYET İLKELERİNDE XIX. YÜZYIL’DA YAŞANAN DEĞİŞİMLER………………...…………………………………………………102 2.3. İKTİSADİ ZİHNİYET İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE XIX. YÜZYIL’DA BURSA İPEK SEKTÖRÜ………………………………….…………………..108 SONUÇ…………………………………………..………………………….………..…130 KAYNAKÇA……………………...………………………………..……………………136 EK 1. Etik Kurul İzni Muafiyet Formu………………………..……....…………….154 EK 2. Orijinallik Raporu…………………………………………………………...…155tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectosmanlı iktisadi zihniyeti
dc.subjectosmanlı sanayileşmesi
dc.subjectbursa ipek sektörü
dc.titleOsmanlı Devleti’nde İktisadi Zihniyet ve Sanayileşme Sorunsalı: Bursa İpek Sektörü Örneğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetTüm kapitalizm öncesi toplumlarda olduğu gibi Osmanlı iktisadi zihniyetinde de bazı ilkelerden bahsedilebilir. Mehmet Genç’e göre söz konusu ilkeler iaşe, gelenekçilik ve fiskalizmdir. Osmanlı ekonomisi ve Genç’in ilkeleri XIX. Yüzyıl’da dönüşüm geçirmiştir. Bu bağlamda söz konusu ilkelerdeki değişim tam olarak Bursa ipek sektöründe görülebilir.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.contributor.authorID10197138tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record