Show simple item record

dc.contributor.advisorGelekçi, Cahit
dc.contributor.authorYıldırım, Duygu Şerife
dc.date.accessioned2018-10-09T10:37:08Z
dc.date.available2018-10-09T10:37:08Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-06-15
dc.identifier.citationApa5tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5205
dc.description.abstractYILDIRIM, Duygu Şerife, A Research on Turkmens That Have Migrated From Syria to Turkey, Master’s Thesis, Ankara, 2017. Turkey has become a welcoming country for mass immigration since 2011 while it was mostly a country with emigrants living abroad. Based upon the civil war in Syria, many different ethnic groups living in the region were exposed to violence and have had to migrate to Tukey. It is for that reason, Turkey has become the country hsoting the highest proportion of Syrian refugees.Turkmens also take place among the groups that has migrated to Turkey in that period. In this thesis, the process that Turkmens has experienced before and after the forced migration to Ankara is researched. Turkmens has been chosen as the research group, because of the importance of this issue from the point of Turkey. This thesis consists of two main sections; theoretical and pratical, Migration, notions about the cultural processes after migration approaches to the international migration, forced migrations, Syrian Government, the Turkmen existence in Turkey and migrations from Syrian from the theoretical section of this thesis. As for the fieldwork section of this thesis, it is analyzed that the experiences during the war, and the social, cultural, economic conditions and problems after te migration of Turkmens that has lived through the forced migration from Syrian to Ankara. Besides, the bonds of Turkmen interview groups with Turkey, the factors that effect their country choice during the migration, the problems that they experienced after the migration and their opinions about future are tried to reveal within the frame of the data obtained from semi-structured interviews and focus group discussions. The main results obtained from this research may be summarized as follows: Linguistic and cultural ties have a serious affect on the country choice of Turkmens that have migrated from Syria to Turkey because of the civil war. Network of relationships has potently effected the beginning and continuation of Turkmen migrations to Turkey. Due to the continuatiın of a different process than the predicted migrations in the international migration theories, the economic and social condition of Turkmens has regressed. They experienced difficulties while dealing with the problems that occured in the process of forced migration. It is revealed that Turkmens want to turn back to Syria, though they are desperate about the ending of civil war in Syria, and they perceive Turkey as the second homeland.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiyat Araştırmaları Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectGöç
dc.subjectZorunlu Göç
dc.subjectMülteci-Sığınmacı
dc.subjectSuriye
dc.subjectSuriyeli Göçü
dc.subjectTürkmen
dc.subjectSuriye Türkmenleri
dc.subjectKültür
dc.subjectKimlik
dc.subjectMilli Kimlik
dc.subjectAidiyet
dc.titleSuriye'den Türkiye'ye Göç Etmiş Türkmenler Üzerine Bir Araştırmatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÖZET YILDIRIM, Duygu Şerife, Suriye’den Türkiye’ye Göç Etmiş Türkmenler Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2017. Türkiye göç veren bir ülke konumundayken 2011 yılından itibaren yoğun şekilde göç alan bir ülke konumuna gelmiştir. Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle bölgede bulunan birçok farklı etnik grup şiddete maruz kaldığı için zorunlu olarak Türkiye’ye göç etmiş ve Türkiye Suriye’den en çok göç alan ülke konumuna gelmiştir. Türkmenler de bu süreçte Türkiye’ye göç eden gruplar arasında yer almaktadır. Bu çalışma kapsamında, zorunlu olarak Ankara’ya göç eden Türkmenlerin göç öncesinde ve sonrasında yaşadıkları süreçler araştırılmıştır. Türkiye açısından önem arz etmesi nedeniyle araştırma grubu olarak Türkmenler belirlenmiştir. Kuramsal ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşan bu çalışmanın kuramsal bölümünü; göç ve göç sonucu kültürel süreçlere ilişkin kavramlar, uluslararası göçe yönelik yaklaşımlar, zorunlu göçler, Suriye Devleti, Suriye’de Türkmen varlığı ve Suriye’den göçler oluşturmaktadır. Çalışmanın alan araştırması bölümünde ise; Suriye’den Ankara’ya zorunlu olarak göç eden Türkmenlerin; göç öncesinde iç savaş sırasında karşılaştıkları zorluklar, göç sonrasında ise sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamdaki durumları ve sorunları incelenmiştir. Ayrıca görüşülen Türkmen gruplarının Türkiye ile bağları, göç ederken Türkiye’yi tercih etme nedenlerinde etkili olan faktörler, göç sonrasında yaşadıkları sorunlar ve geleceklerine ilişkin düşünceleri, yarı yapılandırılmış mülakat ve odak grup görüşmelerinden elde edilen bilgiler çerçevesinde ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen başlıca sonuçlar şunlardır; Suriye’den iç savaş nedeniyle Türkiye’ye göç etmiş Türkmenlerin göç için Türkiye’yi tercih etmelerinde dil ve kültürel bağların önemli etkisi olmuştur. Türkiye’ye Türkmen göçlerinin başlamasında ve devam etmesinde ilişkiler ağının önemli bir etkisi olmuştur. Uluslararası göç teorilerinde ön görülen göçlerden farklı bir sürecin işlemesi nedeniyle Türkmenlerin ekonomik ve sosyal yaşamdaki durumları gerilemiştir. Zorunlu olarak gerçekleştirdikleri göç sürecinde ortaya çıkan sorunlarla başa çıkmakta zorluk yaşamışlardır. Suriye’deki iç savaşın bitmesine yönelik umutsuz olmalarına ve Türkmenlerin Türkiye’yi ikinci vatan olarak görmelerine rağmen Suriye’ye geri dönmeyi istedikleri ortaya çıkmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentTürkiyat Araştırmalarıtr_TR
dc.contributor.authorID10157179tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record