Show simple item record

dc.contributor.advisorTek, Şinasi
dc.contributor.authorYazıcı, Mustafa Levent
dc.date.accessioned2018-10-10T11:47:30Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-08-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5231
dc.description.abstractIn this study called "Subject/Memory - Object/Space Relations in Act of Art", the reflections of the relation between memory and space upon art act have been questioned both externally (plenary) and internally (particularly). In this context, the definitions of the concepts (subject-object) that will occur as a result of the two perspectives, the dialectical relationship between them and the reflections of this relation to the act of art are generally examined in the first chapter. In the second chapter, memory and act of art, which is looked at from the outside (in planery context) is examined in the space. In this context, the relationship between memory and space in art has been examined in human and world scale and the reflection of the displacement created by the dialectical relationship between them has been investigated. In the third chapter, the memory of the action (act of art) is examined from inside (in particular context) and the space of memory and artistic action is examined. As a result, the relation between memory and space was questioned in the act of art by looking at both the memory of space and the space of memory.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY……………………………………………………………………………i BİLDİRİM…………………………………………………………………………………….ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI…………………………..iii ETİK BEYAN………………………………………………………………………………...iv ÖZET…………………………………………………………………………………………..v ABSTRACT…………………………………………………………………………………..vi İÇİNDEKİLER……………………………………………………………………………...vii GÖRSEL DİZİNİ……………………………………………………………………….......viii 1. BÖLÜM ÖZNE/BELLEK – NESNE/MEKÂN İLİŞKİSİ…………………………………………….1 1.1. Özne ve Nesne Tanımları…………………………………………………………...1 1.2. Özne-Nesne İlişkisi………………………………………………………………….2 1.3. Sanat Eyleminde Özne/Bellek-Nesne/Mekân İlişkisi………………………………3 2. BÖLÜM MEKÂNIN BELLEĞİ………………………………………………………………………6 2.1. Bellek-Mekân İlişkisinde, Yerinden Edilme-Yerinden Etme………………………6 2.2. Tümel Bağlamda, Bellek-Mekân İlişkisinin Sanat Eylemine Yansımaları………...8 3. BÖLÜM BELLEĞİN MEKÂNI……………………………………………………………………..25 3.1. Yaratım Sürecinde, Bellek-Mekânın Yeniden Yapılandırılması………………….25 3.2. Uygulamalarda, Ev-Bellek İlişkisinde Yeniden Yapılandırma…………………...32 SONUÇ……………………………………………………………………………………….43 KAYNAKÇA………………………………………………………………………………...45 EK: TURNİTİN RAPORUtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDiyalektik
dc.subjectÖzne
dc.subjectNesne
dc.subjectBellek
dc.subjectMekân
dc.subjectZaman
dc.subjectAnı
dc.subjectHafıza mekân
dc.subjectYabancı
dc.subjectİmge
dc.subjectSoyut
dc.subjectSanat eylemi
dc.subjectHeykel
dc.titleSanat Eyleminde Özne/Bellek-Nesne/Mekan İlişkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet"Sanat Eyleminde Özne/Bellek-Nesne/Mekân İlişkisi" adlı bu çalışmada, genel olarak bellek-mekân ilişkisinin sanat eylemine yansımaları, hem dışardan (tümel) hem içerden (tikel) bakılarak sorgulanmıştır. Bu kapsamda: Birinci bölümde; iki bakışın sonucunda oluşacak kavramların (özne-nesne) tanımları, aralarındaki diyalektik ilişki ve bu ilişkinin sanat eylemine yansımaları genel olarak incelenmiştir. İkinci bölümde; belleğe ve sanat eylemine dışardan (tümel bağlamda) bakılmış bellek ve sanat eylemi, mekânın içinde incelenmiştir. Bu bağlamda; sanatta bellek ve mekân ilişkisi, insan ve dünya ölçeğinde incelenmiş ve aralarındaki diyalektik ilişkinin yarattığı yerinden edilmenin sanat eylemine yansımaları araştırılmıştır. Üçüncü bölümde ise eylemin (sanat eylemi) belleğine içerden (tikel bağlamda) bakılmış; belleğin ve sanatsal eyleminin mekânı incelenmiştir. Sonuç olarak, hem mekânın belleğine hem de belleğin mekânına bakılarak Sanat Eyleminde Bellek ve Mekân İlişkisi sorgulanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentHeykeltr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2018-10-10T11:47:30Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record