Show simple item record

dc.contributor.advisorKapusuzoğlu, Şaduman
dc.contributor.authorCeğer, Buse
dc.date.accessioned2018-10-22T08:57:53Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-08-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5251
dc.description.abstractThe purpose of this study is to analyze the relationship between Turkey and the selected OECD countries related to educational expenditures and academic success. The content of this study consists of the selected 5 countries (Great Britain, New Zealand, Denmark, Norway and the USA) with the highest degree of educational expenditures and 4 countries (Germany, Italy, Czech Republic and Hungary) with the lowest educational expenditures and Turkey. Educational expenditures cover educational expenditure in the general budget in GDP and per student. The relationship between educational expenditure and academic achievement was determined by the regression analysis data contained in the OECD reports. As a result of the survey, it was found that New Zealand is the country with the highest share in both GDP and the general budget, but among the countries with low spending per student. Italy is within the overall budget, and Hungary is the country with the least share of education in GDP. The share of GDP allocated to education was below the OECD countries, and also it was found that expenditure per student was the lowest degree in Turkey. The largest share of students per student was determined to be the United States. Related to the results of the PISA, it was seen that the countries with high share of education usually have high scores. However, it has been determined that educational expenditures made per student are not enough alone and that they should be evaluated in terms of various factors (number of students, national income, etc.).tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEğitim Harcamaları
dc.subjectGenel Bütçe
dc.subjectÖğrenci Başına Harcama
dc.subjectGSYİH
dc.subjectTürkiye
dc.subjectOECD Ülkeleri
dc.subjectPISA
dc.subjectTIMMS
dc.titleOecd Ülkeleri İle Türkiye'nin Eğitim Harcamalarının Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı Türkiye ve seçilmiş OECD ülkelerini eğitim harcamaları ve akademik başarı ilişkisi yönünden incelemektir. Çalışmanın kapsamı Türkiye ile eğitim harcamaları yönünden en üst düzeyde olan seçilen 5 ülke (İngiltere, Yeni Zelanda, Danimarka, Norveç ve ABD) ve en düşük düzeyde olan 4 ülke (Almanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan) dir. Eğitim harcamaları; genel bütçe içindeki, GSYİH içindeki ve öğrenci başına düşen eğitim harcamalarını kapsamaktadır. Eğitim harcamaları ve akademik başarı arasındaki ilişki, OECD raporlarında yer alan regresyon analiz verileriyle belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda Yeni Zelanda’nın hem GSYİH içinde hem de genel bütçede en fazla pay ayıran ülke olduğu fakat öğrenci başına az harcama yapan ülkeler arasında bulunduğu tespit edilmiştir. Genel bütçe içinde İtalya, GSYİH içinde ise Macaristan eğitim için en az pay ayıran ülkelerdir. Türkiye’deki GSYİH içinde eğitime ayrılan pay OECD ülkelerinin altındadır ve aynı zamanda öğrenci başına yapılan harcama yönünden en düşük düzeydedir. Öğrenci başına en fazla pay ayıran ülkenin ise ABD olduğu belirlenmiştir. PISA sonuçlarına bakıldığında eğitime fazla pay ayıran ülkelerin genellikle yüksek puanlara sahip olduğu görülmüştür. Fakat akademik başarının yordanmasında öğrenci başına yapılan eğitim harcamalarının tek başına yeterli olmadığı, çeşitli faktörler (öğrenci sayısı, milli gelir vb.) açısından da değerlendirilmesi gerektiği tespit edilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.contributor.authorID10209965tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2018-10-22T08:57:54Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record