Show simple item record

dc.contributor.advisorAkkoyunlu, Buket
dc.contributor.authorMenzi Çetin, Nihal
dc.date.accessioned2018-10-30T11:38:32Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-08-29
dc.identifier.citationMenzi Çetin, N. (2018). Bilimsel iletişim öğretim programının geliştirilmesi ve altıncı sınıf öğretim programı ile kaynaştırılması. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.other2018 DR 40783
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5274
dc.description.abstractWithin this study, scientific communication skills have been defined and a curriculum has been developed to teach these skills to sixth grade students. This study based on design based curriculum development model has been carried out in two cycles. In the first cycle, Scientific Communication Curriculum has been developed and evaluated. At the first analyzing stage, wide-ranging needs analysis have been conducted and at designing stage, components of the curriculum have been developed. At the first implementation and evaluation stages the curriculum has been conducted at 6th grade level through a quasi-experimental study and the effectiveness has been assessed. In the second cycle, the Scientific Communication Curriculum has been integrated with the school curriculum. At the second analysis stage, teacher training have been conducted and the second designing stage, three integration activities were designed for teaching the scientific communication skills by integrating with courses. At the second implementation and evaluation stages, activities have been implemented to students and integration process has been evaluated by teachers’, students’ and school librarian’s views. Results of the first cycle have concluded that Scientific Communication Curriculum is effective in teaching scientific communication skills to students. In the second cycle, teachers, students and school librarian attended to integration of the curriculum have positive opinion about the integration process. The views of participants’ supports that scientific communication skills are delivered in accordance with the school curriculum by the integration activities and the activities contribute students to gaining the learning outcomes of both school and scientific communication curriculum.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBilimsel iletişim
dc.subjectTasarım tabanlı öğretim programı geliştirme
dc.subjectBilgi arama davranışı
dc.subjectOrtaokul öğrencileri
dc.titleBilimsel İletişim Öğretim Programının Geliştirilmesi ve Altıncı Sınıf Öğretim Programı ile Kaynaştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada bilimsel iletişim kavramına yönelik beceriler tanımlanmış ve becerileri ortaokul altıncı sınıf öğrencilerine kazandırmaya yönelik öğretim programı geliştirilmiştir. Tasarım tabanlı öğretim programı geliştirme modeli temel alınarak yürütülen çalışma iki ana döngüde gerçekleştirilmiştir. Birinci ana döngüde analiz, tasarım, uygulama ve değerlendirme aşamaları takip edilerek Bilimsel İletişim Öğretim Programı geliştirilmiştir. Birinci ana döngü analiz aşamasında geniş kapsamlı ihtiyaç analizi gerçekleştirilmiş, tasarım aşamasında programın bileşenleri geliştirilmiştir. Birinci ana döngü uygulama ve değerlendirme aşamalarında geliştirilen öğretim programı yarı deneysel bir çalışma ile altıncı sınıf öğrencilerine uygulanmış ve etkililiği değerlendirilmiştir. İkinci ana döngüde analiz, tasarım, uygulama ve değerlendirme aşamaları yinelenerek geliştirilen öğretim programı okulun öğretim programı ile kaynaştırılmıştır. İkinci ana döngü analiz aşamasında bilimsel iletişim öğretim programına yönelik öğretmen eğitimi verilerek ihtiyaç analizi gerçekleştirilmiş, tasarım aşamasında bilimsel iletişim becerilerinin derslerle kaynaştırılarak öğretilmesine yönelik üç etkinlik tasarlanmıştır. İkinci ana döngü uygulama ve değerlendirme aşamalarında kaynaştırma etkinlikleri öğrencilere uygulanmış ve öğretmen, öğrenci ve okul kütüphanecisinin görüşleri alınarak kaynaştırma süreci değerlendirilmiştir. Birinci ana döngü sonucunda Bilimsel İletişim Öğretim Programının öğrencilere bilimsel iletişim becerilerini öğretmede etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İkinci ana döngüde kaynaştırma etkinliklerine katılan öğretmen, öğrenci ve okul kütüphanecisinin görüşleri olumlu yöndedir. Kaynaştırma etkinlikleri ile bilimsel iletişim becerilerinin mevcut öğretim programındaki ders konuları ile uyumlu şekilde aktarıldığı, etkinliklerin öğrencilerin hem dersin kazanımlarına hem de bilimsel iletişim öğretim programında yer alan kazanmalara ulaşmalarına katkıda bulunduğu alınan görüşlerle desteklenmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar ve Öğretim Teknolojileritr_TR
dc.contributor.authorID0000-0002-1880-0917tr_TR
dc.embargo.lift2019-05-04T11:38:32Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record