Show simple item record

dc.contributor.advisorŞen, Murat
dc.contributor.authorErefe, Ebru
dc.date.accessioned2018-12-26T10:24:17Z
dc.date.issued2018-10-01
dc.date.submitted2018-09-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5487
dc.description.abstractThe sponge silicone elastomer has numerous advantages such as excellent resistance to heat, cold and weather. Additionally it has good electrical properties, shock absorption, and resilient elasticity (T. Metivier, 2018) [1]. Considering these advantageous properties, sponge silicone elastomer is widely used in many industries for special application areas such as impermeability seals, suspension seals, heat transfer blocking material and etc. Most of the sectors are lighting, combi boilers, white good appliances, heaters, ovens, transportation [2] etc. In this study we have tried to simulate sponge silicone processes by Rubber Process Analyzer (RPA). For the preparation of sponge silicone elastomer formula we have used SPG 955 D/SM sponge silicone base material from Elkem Silicones. We prepare 16 different formula by using sponge silicone rubber at two differen catalsyt system by using quartz as a filler, heat stabilizier, carbon black as a black pigment. In process studies we use Colmec brand hot air vulcanization extrusion line with 2 ovens and each oven lines are 6 meters. And at meanwhile with data logger record device and J type thermocouple, we measured the heat flow during the process has been running. Recorded heat flow profile implemented to TA-Elite brand Rubber Process Analyzer (RPA) for the simulation process conditions and cure kinetics. For the determination of crosslink density of elastomers the frequency sweeps of uncured and cured samples were performed and cure curves and rheological behaviors of various silicone sponge elastomer formulated with different additives, fillers and catalyst types. End of the all these studies we have try to identify the effect of temperature profile on the cure characteristics of silicone elastomers.tr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSilikon Kauçuk
dc.subjectSilikon Sünger
dc.subjectKauçuk Proses Analizörü
dc.subjectSıcaklık Akış Profili
dc.subjectNon-İzotermal Tarama
dc.titleSilikon Sünger Kauçuğun Hazırlanması İçin Optimum Proses Koşullarının Belirlenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSilikon sünger kauçuk yüksek ve düşük sıcaklığa ve havaya karşı mükemmel direnç gösteren bir polimerdir. İyi elektriksel özellikler, şok emilimi ve elastikiyete sahiptir [1]. Bu avantajlı özellikleri göz önüne alındığında silikon sünger kauçuk, sızdırmazlık contası, süspansiyon conta, termal yalıtım malzemesi gibi özel uygulamalar için endüstride yaygın şekilde kullanılmaktadır. Aydınlatma, kombi kazanı, beyaz eşya uygulamaları, ısıtıcı, fırın ve taşımacılık en sık kullanıldığı sektörlerdendir [2]. Bu çalışmada silikon sünger kauçuğun Colmec marka, her biri 6 metre olan 2 fırınlı, ekstrüzyon hattında 2x8 mm kesitindeki bir fitilin optimum proses parametreleri belirlenmeye çalışılmış ve ekstrüde edilen fitilin sıcaklık akış profili J tipi ısıl çift ile ölçülmüş ve kaydedilmiştir. Kaydedilen sıcaklık akış profili TA-Elite marka Kauçuk Proses Analizörü (Rubber Process Analyzer (RPA)) ile proses koşullarının ve kür kinetiğinin simülasyonu için kullanılmıştır. Silikon sünger kauçuk olarak Elkem Silicone SPG 955 D/SM kullanılmış ve kullanılan bu silikon kauçuk iki farklı katalizör sistemine göre ısıl kararlı kılıcı malzeme, dolgu amaçlı kuartz, karbon siyahı boya ile 16 farklı karışım oluşturacak şekilde hazırlanmıştır. Kauçukların çapraz bağ yoğunluğunu belirlemek amacıyla non-izotermal frekans taraması yapılarak, farklı katkı malzemeleri, dolgu maddeleri ve katalizörler kullanılarak hazırlanmış silikon sünger kauçuğun reolojik davranışları, pişme eğrileri elde edilmiştir. Tüm bu çalışmaların sonucunda ekstrüzyon prosesinde sıcaklık akış profilinin silikon sünger kauçuğun kür karakteristiği üzerindeki etkisi belirlenmeye ve optimum koşulları oluşturmak hedeflenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentAcil Tıptr_TR
dc.embargo.terms2 yiltr_TR
dc.embargo.lift2020-12-27T10:24:17Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record