• Turkish Fertility Survey 1978 

   Öztaş, Ayhan; Balamir, Ali; Cerit, Sevil; Çoruh, Mithat; Kavadarlı, Sevinç; Kunt, Güliz; Peker, Mümtaz; Toros, Aykut (Hacettepe University Institute of Population Studies, 1978)
   The 1978 Turkish Fertility Survey is the third nation-wide survey which was carried out by the Hacettepe Universtiy Institute of Population Studies at five- year intervals.Prior to the 1968 survey the first Turkish Kap ...
  • 1983 Turkish Population and Health Survey 

   Tunçbilek, Ergül; Üner, Sunday; Toros, Aykut; Cerit, Sevil; Ulusoy, Mahir; Öztaş, Ayhan; Peker, Mümtaz; Akadlı, Banu; Hancıoğlu, Atilla; Kulu, Işık; Ünalan, Turgay (Hacettepe University Institute of Population Studies, 1987)
   The 1983 Turkish Fertility, Contraceptive Prevalence and Family Health Status Survey is the fourth nation-wide survey which was caried out bu Hcaettepe University Institute of Population Studies at five- year intervals, ...
  • 1988 Turkish Population and Health Survey 

   Tunçbilek, Ergül; Toros, Aykut; Cerit, Sevil; Ulusoy, Mahir; Akadlı Ergöçmen, Banu; Kulu, Işık; Ünalan, Turgay (1989)
   With this report, Institute of Populatıion Studies(HIPS)is presenting the results of the fifth quinguennial nationwide survey since 1968 and has finished a series of studies for the period of 25 years which will enable ...
  • Turkish Demographic and Health Survey 1993 

   Tunçbilek, Ergül; Dervişoğlu Akın, Ayşe (Hacettepe University Institute of Population Studies, 1994)
   The 1993 Turkish Demographic and Healtb Survey (TDHS) is a nationally representative survey of ever-married women less than 50 years old. The survey was designed to provide information on fertility levels and trends, ...
  • Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor 1998 

   Ergöçmen, Banu; Loaiza, Edilberto (Hacettepe University Institute of Population Studies, 1999)
   Bu raporda, 1998 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması’nın (TNSA-98) bulguları özetlenmektedir. Araşt ırma, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (HÜNEE) tarafından Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile ...
  • Turkey Demographic and Health Survey Main Report 1998 

   Nüfus Bilim (Hacettepe University Institute of Population Studies, 1999)
   This report summarises the findings of the 1998 Turkish Demographic and Health Survey (TDHS-98) conducted by the Institute of Population Studies, Hacettepe University (HIPS) in collaboration with the General Directorate ...
  • A Further Analysis of 1998 Turkish Demographic and Health Survey 

   Ergöçmen, Banu Akadlı; Koç, İsmet; Yiğit Kurtuluş, Elif; Senlet, Pınar; Roman, Elaine (Hacettepe University Institute of Population Studies, 2001)
   One of the oldest contraceptive methods used to conrol fertility is coitus interruptus, as it is reffered to by to medical profession, of withdrawal, as it is more commonly known.The method's history probably goes back to ...
  • Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Özet Rapor 2003 

   Nüfus Bilim (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2003)
   Hanehalkı nüfusunun yaş ve cinsiyet dağılımına ve çeşitli sosyoekonomik göstergelere ilişkin toplanan veriler nüfus ve sağlıkla ilgili kararların alındığı ve değişimlerin yaşandığı hanehalkı ortamı hakkında betimsel ...
  • 2003 Nüfus ve Sağlık Araştırması Sorukağıdı Hazırlık Çalışması 

   Akadlı Ergöçmen, Banu; Türkyılmaz, Sinan; Ünalan, Turgay; Civelek, Yaprak (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2003)
   Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 1967 yılında kuruluşundan günümüze dek bir çok sahada önemli hizmetlerde bulunmuş bir kurumdur. Enstitü, 1968 ve 1998 arasında her beş yılda bir olmak üzere yedi ulusal ...
  • Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor 2003 

   Ergöçmen, Banu; Koç, İsmet; Hancıoğlu, Atilla; Ünalan, Turgay; Türkyılmaz, A. Sinan (Hacettepe University Institute of Population Studies, 2004)
   2003 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA-2003) doğurganlık düzeyi ve değişimi, bebek ve çocuk ölümlülüğü, aile planlaması ve anne ve çocuk sağlığı konularında bilgi sağlamak üzere tasarlanmış ulusal düzeyde bir ...
  • Türkiye Ulusal Anne Ölümleri Çalışması 

   Koç, İsmet; Türkyılmaz, Sinan; Ergöçmen, Banu (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2005)
   Türkiye Ulusal Anne Ölümleri Çalışması (UAÖÇ), Ekim 2004-Aralık 2006 dönemi içerisinde uygulanan T.C. Sağlık Bakanlığı’nın bir projesidir. UAÖÇ, ICON-INSTITUT Public Sector GmbH (Almanya), Hacettepe Üniversitesi Nüfus ...
  • Türkiye Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması 

   Nüfus Bilim (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2006-06)
   Türkiye’de 1950’li yıllardan itibaren sürekli, bazı dönemlerde artış gösteren, iç göç olgusu yaşanmaktadır. Nüfusbilimin ana konularından olan göç olayının yönü ve nedenleri hakkındaki mevcut bilgilere göre, genellikle ...
  • Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Özet Rapor 2008 

   Nüfus Bilim (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2008)
   Bu yayında yer alan bilgilerden Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü sorumludur ve hiç bir şekilde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) görüşünü yansıtmamaktadır. 2008 Türkiye Nüfus ve ...
  • Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008 Ön Rapor 

   Tezcan, Sabahat; Koç, İsmet; Yiğit Kurtuluş, Elif; Türkyılmaz, Sinan; Eryurt, M. Ali (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2009)
   Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2008 (TNSA-2008), Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün 1968 yılından beri her beş yılda bir yapmakta olduğu demografik araştırmalar serisinin dokuzuncusudur. Ulusal ...
  • Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008 

   Koç, İsmet; Kurtuluş Yiğit, Elif; Türkyılmaz, Sinan; Ergöçmen, Banu Akadlı; Eryurt, Mehmet Ali (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2009)
   Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2008 (TNSA-2008) doğurganlık düzeyi ve değişimi, bebek ve çocuk ölümlülüğü, aile planlaması ve anne ve çocuk sağlığı konularında bilgi sağlamak üzere tasarlanmış ulusal düzeyde bir ...
  • Türkiye’de Kadına Yönelik Aile içi Şiddet 

   Jansen, Henrica A.F.M; Sunday, Üner; Kardam, Filiz (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2009)
   Kadına yönelik aile içi şiddetin yaygınlığı-yoğunluğu ve türleri değişmekle beraber dünyanın heryerinde ,tüm toplumlarda , toplumların çeşitli katmanlarında varolmuş ve varolmaya devam eden , dünya kadınlarının yaşadığı ...
  • National Research on Domestic Violence Against Women in Turkey Summary Report 

   Jansen, Henrica A.F.M; Üner, Sunday; Kardam, Filiz (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2009)
   Violence against women is a common worldwide problem faced by all women vithout distinction of race ,language , religion and ethnic group.Violence against women , in the last 30 years , is being considered a violation of ...
  • Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2008 İleri Analiz Çalışması 

   Tezcan, Sabahat; Koç, İsmet; Yiğit Kurtuluş, Elif; Türkyılmaz, Sinan; Eryurt, Mehmet Ali; Coşkun, Yadigar (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2010)
   Türkiye’de doğurganlık seviyesi artık yenilenme düzeyine çok yakın bir seviyeye kadar gerilemiştir. Türkiye genelinde doğurganlık dönüşümü süreci tamamlanmak üzeredir. Bu çalışmada Türkiye genelinde yaşanan doğurganlık ...
  • Türkiye’de Kadına Yönelik Aile içi Şiddet Araştırması Özet Rapor 

   Yüksel-Kaptanoğlu, İlknur; Çavlin, Alanur; Ergöçmen, A. Banu (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2014)
   Kadına yönelik şiddet, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de güncelliğini koruyan bir sorun olmaya devam etmektedir. Kadınlara yönelik insan hakları ihlali ve kadınlara karşı ayrımcılık biçimlerinden biri olan bu şiddet, ...
  • Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013 

   Türkyılmaz, Ahmet Sinan (Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2014-11)
   2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, (TNSA-2013) doğurganlık düzeyi ve değişimi, bebek ve çocuk ölümlülüğü, aile planlaması ve anne ve çocuk sağlığı konularında bilgi sağlamak üzere tasarlanmış ulusal düzeyde bir ...