Show simple item record

dc.contributor.advisorÖztürk, Selcen
dc.contributor.authorAldan, Altan
dc.date.accessioned2019-03-04T09:06:35Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-11-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/6074
dc.description.abstractTurkish labor market has fundamental problems; labor force participation and employment rates are quite low especially among women and informality is prevalent. This thesis includes analysis on three issues in Turkish labor market. First, the factors behind the rise in the female labor force participation in recent years are analyzed. Cohort effects, which can be considered as a proxy for change in societal norms about women’s employment, are found to be the main determinant in the rise. Improvement in educational attainment of women and decline in fertility rate are also found to have significant contributions. Second, the causal relation between public employment and private employment is investigated. Results suggest that rise in public employment generates additional employment in non-tradable private industries whereas it has no effect on tradable sector employment. Finally, the determinants of wage over reporting and the causal link between wage over reporting and minimum wage are investigated. The results show that wages of female, young and low educated workers have higher probability of being over reported to administrative bodies. In addition, the propensity of over reporting increases after minimum wage hike.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectFemale labor force participation
dc.subjectCohort effects
dc.subjectEmployment multiplier
dc.subjectPublic employment
dc.subjectWage over reporting
dc.titleEssays on Turkish Labor Markettr_en
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetTürkiye işgücü piyasasının özellikle kadınlarda düşük işgücüne katılım ve istihdam oranları ve yüksek kayıt dışılık gibi temel sorunları bulunmaktadır. Bu tez, Türk işgücü piyasasına yönelik üç farklı ampirik analizden oluşmaktadır. İlk olarak, son yıllarda kadın işgücü katılım oranında gözlenen artışın arkasında yatan faktörler incelenmiştir. Kadının çalışmasına yönelik toplumsal normlardaki değişimin bir göstergesi olarak değerlendirilebilecek olan kuşak etkisinin kadın işgücüne katılım oranındaki artışın ana belirleyicisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kadınların eğitim düzeyinin artmasının ve doğurganlığın azalmasının da önemli katkıları olduğu bulunmuştur. İkinci olarak, kamu istihdamı ile özel sektör istihdamı arasındaki nedensel ilişki incelenmiştir. Analiz sonuçları, kamu istihdamındaki artışların ticarete konu olmayan alanlarda ilave özel sektör istihdamı yarattığına, ticarete konu olan alanlarda ise özel sektör istihdamına etkisi olmadığına işaret etmektedir. Son olarak, maaşların yüksek gösterilmesinin belirleyicileri ve asgari ücret ile ilişkisi incelenmiştir. Sonuçlar genç, kadın ve düşük eğitimli çalışanların maaşlarının resmi birimlere yüksek gösterilme olasılığının daha yüksek olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca, asgari ücret artışları sonrasında maaşların yüksek gösterilmesi eğiliminin arttığı bulunmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-03-04T09:06:35Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record