Show simple item record

dc.contributor.advisorKüçükgüngör, Erkan
dc.contributor.authorHalıcıoğlu, Mesut
dc.date.accessioned2019-06-25T06:42:23Z
dc.date.issued2019-06-18
dc.date.submitted2019-06-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7606
dc.description.abstractThe main purpose of data protection law is to prevent unlawful recording of data and to ensure that all transactions performed on these data comply with the law. In 1950s, an awareness began to develop in Europe regarding the importance of personal data and its protection and this awareness reached its peak with the entry into force of the “General Data Protection Regulation” (“GDPR”) in 2016. This Regulation had major repercussions in today’s world and giant technology companies have faced investigations initiated by data protection authorities. Following the global developments in the field of data protection, the Law on the Protection of Personal Data numbered 6698 entered into force in Turkey in April 7, 2016. As of April 7, 2018, with the increasing practices of the Turkish data protection authority, data controllers have begun to carry out projects to provide compliance with their liabilities under the Law on the Protection of Personal Data and the compliance process has been initiated, albeit late. In this respect, data controllers and processors have taken action to fulfill their obligations with the compulsivity of the legal and criminal liabilities issued under the the Law on the Protection of Personal Data numbered 6698. In the light of this, this thesis is composed of two parts. In the first part, “the concept of personal data, the right to protection of personal data, the function of protection of personal data” and “normative basis of the right to protection of personal data” are examined. In the second part, “the data controller concept under Turkish law”, which is also the title of this thesis, is evaluated in all aspects.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectKişisel veritr_TR
dc.subjectVerilerin korunması
dc.subjectKVKK
dc.subjectVeri sorumlusu
dc.subjectGizlilik
dc.subjectGDPR
dc.subjectBilgi teknolojileri
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Hukuk::Türk hukuku::Bilişim hukukutr_TR
dc.titleTürk Hukukunda Veri Sorumlusu Kavramıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetVeri koruma hukukunun temel amacı, verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesini önlemek ve bu veriler üzerinde gerçekleştirilen bütün işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamaktır. Avrupa’da 1950’lerde kişisel verilerin önemi ve korunmasına dair farkındalık gelişmeye başlamış ve bu farkındalık düzeyi “Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü” (“General Data Protection Regulation” / “GDPR”)’nün 2016 yılında kabul edilmesi ile zirve yapmıştır. Bu düzenleme, günümüz dünyasında büyük yankı uyandırmış ve özellikle dev teknoloji firmaları veri koruma otoriteleri tarafından açılan soruşturmalarla yüzleşmek zorunda kalmıştır. Dünyada veri koruması alanındaki gelişmeleri takiben, Türkiye’de ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ancak 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 7 Nisan 2018 tarihinden itibaren ise Türk veri koruma otoritesinin uygulamalarının da yaygınlaşması ile veri sorumluları, KVKK kapsamında getirilen yükümlülüklere uyum sağlayabilmek için çalışmalar yapmakta ve geç de olsa uyum süreçlerini başlatmış bulunmaktadır. Bu sayede, veri sorumluları ve işleyenler, üstlendikleri hukuki ve cezai sorumluluğun da etkisiyle, KVKK altındaki yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Tezimiz ise, bu açıklamalar ışığında iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, “kişisel veri kavramı, kişisel verilerin korunması hakkı, kişisel verilerin korunmasının fonksiyonu” ve “kişisel verilerin korunması hakkının normatif temelleri” irdelenmekte; ikinci bölümde ise tezimizin başlığını oluşturan “Türk hukukunda veri sorumlusu kavramı” tüm yönleriyle değerlendirilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Hukuktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record