Show simple item record

dc.contributor.advisorBozkurt, Sinem
dc.contributor.authorAy, Ahsen
dc.date.accessioned2019-06-27T12:58:11Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7675
dc.description.abstractThe genre of science fiction has relatively been very popular in literary and audiovisual fields in recent years. However, the academic literature related to the science fiction genre is rich in terms of the number of published articles but those which are related to translation, especially into Turkish, are very few. In this regard, this study primarily focuses on the literary translation of Ernest Cline’s Ready Player One by Taylan Taftaf, the fan subtitle translation of the film Ready Player One into Turkish by Hasangdr & X@nder, and professional subtitle translation by Aycan Soner. This thesis primarily attempts to shed light on the challenges that the translators encounter while translating the science fiction terms, to analyze the translation strategies to map out the overall translation orientations of the translators, to reveal any differences or possible systematic preferences that the translators exhibit, and to detect the possible justifications and motivations behind the translators’ decisions. To that end, the translations of 30 science fiction terms are analyzed in the light of Cintas and Remael’s (2007) subtitling strategies, and then the translational decisions of the translators are evaluated within the theoretical framework of the orientation norms put forward by Pedersen (2011). Ultimately, it has been found that the literary, professional subtitle and fan subtitle translators have adopted a source oriented approach when transferring the science fiction terms. However, the study has also found that the fan subtitle translators might produce more acceptable translation since they generally do not need to translate in accordance with the professional rules followed by the professional subtitle translator and literary translator. In conlusion, contrary to the general assumption despite the similar constraints, the lower rate of similarity has been found between the translation strategies of the fan subtitle translator and professional subtitle translator while the higher rate of similarity has been detected between the translational decisions of the literary translator and the professional subtitle translator.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess*
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectBilim kurgutr_TR
dc.subjectGörsel-işitsel çeviritr_TR
dc.subjectYazın çevirisitr_TR
dc.subjectFan altyazıtr_TR
dc.subjectAltyazı çevirisitr_TR
dc.subjectScience fictiontr_TR
dc.subjectAudiovisual translationtr_TR
dc.subjectLiterary translationtr_TR
dc.subjectFansubstr_TR
dc.subjectProfessional subtitlestr_TR
dc.subjectSubtitle translationtr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Dil ve edebiyattr_TR
dc.titleA Comparative Analysis of the Challenges Encountered in Literary and Audiovisual Translation of Science Fiction: A Case Study on Ready Player One by Ernest Clinetr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBilim kurgu, günümüzde hem yazın alanında hem de görsel işitsel alanda, geçmiş yıllara nazaran daha popüler bir tür haline gelmiştir. Ancak literatürde bilim kurgu eserleri üzerine yapılan çalışma sayısı oldukça fazla iken, bilimkurgu eserlerinin çevirisi, özellikle de Türkçeye çevirisi, üzerine çok az çalışma bulunmaktadır. Bu noktadan hareketle, bu çalışma Ready Player One adlı romanın Taylan Taftaf tarafından yapılan yazın çevirisi, aynı isimli filmin Aycan Soner tarafından yapılan profesyonel altyazı çevirisi ile Hasangdr & X@nder rumuzlu çevirmenler tarafından yapılan fan altyazı çevirilerine odaklanmaktadır. Çalışmanın öncelikli amacı, bilim kurgu terimlerinin çevirisinde çevirmenlerin karşılaştığı zorlukları saptamak ve bilim kurgu terimlerinin Türkçeye aktarımında yararlanılan çeviri stratejilerini analiz ederek çevirmenlerin genel eğilimlerini belirlemektir. Çalışmanın bir diğer amacı ise çevirmenlerin strateji seçimlerindeki farklılıkları ya da varsa sistematik benzerlikleri ortaya koyarak, aldıkları kararlarının arkasında yatan olası nedenleri saptamaktır. Bu amaçla, toplam 30 bilim kurgu teriminin çevirisi, Cintas ve Remael’ in (2007) altyazı çeviri stratejilerinin ışığında incelenmiş ve çevirmenlerin aldıkları kararların değerlendirilmesinde ise Pedersen’ın (2011) ileri sürdüğü yönelim normları kuramsal çerçeveyi oluşturmuştur. Yapılan detaylı çözümleme sonrasında, yazın çevirmeni, profesyonel altyazı çevirmeni ve fan altyazı çevirmeninin bilim kurgu terimlerinin çevirisinde kaynak metin odaklı yaklaşım sergiledikleri sonucuna varılmıştır. Ayrıca, çalışmanın sonunda görsel-işitsel çeviri metinleriyle uğraşan fan alt yazı çevirmenlerinin, profesyonel altyazı çevirmeni ile yazın çevirmenin tabi oldukları bazı profesyonel normlara tabi olmadıkları ve bu yüzden de daha erek odaklı çeviriler ortaya koyabileceği saptanmıştır. Son olarak, beklenenin aksine, görsel-işitsel metinlerin benzer kısıtlamalarla karşı karşıya kalmalarına rağmen iki altyazı çevirmeni arasında daha az benzerlik görülmüş, buna karşın profesyonel altyazı çevirmeni ile yazın çevirmeninin uyguladıkları çeviri stratejilerinin daha fazla paralellik gösterdiği saptanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentMütercim-Tercümanlıktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-06-27T12:58:11Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess