Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzdemir, Ali Murat
dc.contributor.authorAygün, Muhammet Yağız
dc.date.accessioned2019-06-27T13:09:52Z
dc.date.issued2019-06-27
dc.date.submitted2019-05-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7676
dc.description.abstractThroughout the history of capitalism, the strike has always been tried to be prevented and limited by political powers. On the other hand, in the period that lasted for almost thirty years after the Second World War; with collective bargaining and trade unions,the strike has functioned as an institution that stabilizes the accumulation regime and the right to strike has been recognized at the constitutional level. In the neoliberal period, these institutions and organizations were subjected to elimination again on a global scale. There has been also a similar transformation in Turkey, since 1980 when neoliberal policies started to implement. In this thesis, the place of law within the social regulation process that makes this transformation possible is questioned. In this context, the transformation of the legal regulations in the neoliberal era in Turkey; it is tried to be interpreted in connection with the transformation observed in structural forms.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectGrevtr_TR
dc.subjectGrev hakkıtr_TR
dc.subjectDüzenleme okulutr_TR
dc.subjectNeoliberalizmtr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Hukuktr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Siyaset bilimitr_TR
dc.title1980'den Günümüze Türkiye'de Grevin Hukuki Düzenlenişitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetGrev, kapitalizmin tarihi boyunca siyasal iktidarlar tarafından daima engellenmeye ve sınırlandırılmaya çalışılmıştır. Öte yandan İkinci Dünya Savaşı’nın ardından gelen yaklaşık otuz yıllık dönemde grev; toplu pazarlık ve sendikalar ile birlikte birikim rejimini istikrara kavuşturan bir kurum olarak işlev kazanmış, bu bağlamda grev hakkı da anayasal düzeyde tanınmıştır. Neoliberal dönemde ise anılan kurumlar ve örgütler küresel ölçekte yeniden bir tasfiyeye tâbi tutulmuştur. Türkiye’de de neoliberal politikaların uygulanmaya başlandığı 1980’den bu yana benzer bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bu tezde söz konusu dönüşümü mümkün kılan toplumsal düzenleme süreci içinde hukuk alanının yeri sorgulanmıştır. Bu bağlamda, Türkiye’de neoliberal dönemde hukuki düzenlemenin dönüşümü; yapısal biçimlerde gözlemlenen dönüşümle bağlantısı içinde anlamlandırılmaya çalışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentKamu Hukukutr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-06-27T13:09:53Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record