Show simple item record

dc.contributor.advisorCanbolat , Ferhat
dc.contributor.authorOkyar Karaosmanoğlu , Dila
dc.date.accessioned2019-07-08T11:37:59Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7757
dc.description.abstractThis study aims to analyse the liability of employer which is regulated under Article 66 of the Turkish Code of Obligations, Law No. 6098. This strict tort liability means the liability of a person against third persons for damages caused by unlawful acts of his/her dependent auxiliaries during their employment. In this study, the legal nature, functions, historical origins of this liability is examined; regulations under the legal systems of major foreign countries are evaluated with comparative perspective and conditions of this liability is analysed in detail by determining the meaning of basic concepts of this liability in the light of doctrinal and jurisprudential views. Also, the scope of application of this liability is determined by examining its relation with other types of liabilities.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKusursuz sorumluluktr_TR
dc.subjectHaksız fiil sorumluluğu
dc.subjectAdam çalıştıran
dc.subjectÇalışan
dc.subjectBağımlılık
dc.subjectÖzen yükümlülüğü
dc.subjectKurtuluş kanıtı
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Hukuktr_TR
dc.titleAdam Çalıştıranın Sorumluluğu (TBK M.66)tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 66. maddesinde düzenlenen adam çalıştıranın sorumluluğunun incelenmesidir. Bir kusursuz haksız fiil sorumluluğu teşkil eden bu sorumluluk, bir kimsenin, kendisi ile bağımlılık (tâbiiyet) arz eden bir çalıştırma ilişkisi içerisinde iş gören yardımcı kişinin işini görürken hukuka aykırı fiili ile üçüncü kişilere verdiği zarardan sorumlu tutulmasını ifade eder. Bu çalışmada; adam çalıştıranın sorumluluğunun hukuki niteliği, işlevleri, tarihsel kökeni incelenmiş; karşılaştırmalı bakış açısıyla başlıca yabancı ülke hukuklarında adam çalıştıranın sorumluluğuna ilişkin düzenlemeler değerlendirilmiş ve sorumluluğun temel kavramlarının anlamı doktrin ve içtihatlar ışığında belirlenmek suretiyle sorumluluğun şartları ayrıntılı olarak irdelenmiştir. Ayrıca, adam çalıştıranın sorumluluğu ile başlıca diğer sorumluluk hâlleri arasındaki uygulama ilişkisi incelenmek suretiyle adam çalıştıranın sorumluluğunun uygulama alanı tespit edilmeye çalışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Hukuktr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-01-10T11:37:59Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record