Show simple item record

dc.contributor.advisorErbaş, C. Gökhan
dc.contributor.authorDemirci, Metin
dc.date.accessioned2019-07-10T11:31:59Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7833
dc.description.abstractRight to compensation for those who suffer from competition breaches constitutes one of the private enforcement of competition law in the Act No. 4054 on the Protection of Competition which is the main basis of Turkish competition law. The liability of compensation arising from the competition law infringements in action for damages is generally considered as tort liability. However, some competition infringements have a contractual relationship established between the parties. Moreover, in some cases, although the parties have come together to form a contract, no contract has been established due to the unlawful conduct of the party that has committed the infringement. In case of a relation between competition violation and the contract between the parties, in addition to the tort liability, the contractual liability of the party performing the breach may be on the agenda. Besides, if the parties have come together to form a contract but have not been established due to the unlawful conduct of the infringing party, the contracting party may be responsible for the contract negotiations (culpa in contrahendo). Because of the type of responsibility to be accepted, there will be some differences in terms of the scope, conditions and demand for compensation, the legal character of liability must be examined carefully and if there are many types for liability, it is necessary to apply to the Article 60 of the Turkish Code of Obligations which regulates the contestation of the responsabilities. At this point, it is confronted that the question of which types of responsibility can be found in the violations of competition. Determining the general principles of responsibility types and adapting them to competition law is of great importance in terms of providing correct answers to the question.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectRekabet ihlali
dc.subjectTazminat sorumluluğu
dc.subjectSorumluluk türleri
dc.subjectSözleşme sorumluluğu
dc.subjectHaksız fiil sorumluluğu
dc.subjectSözleşme görüşmelerinden doğan sorumluluk (culpa in contrahendo sorumluluğu)
dc.subjectSebeplerin yarışması ilkesi
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Hukuktr_TR
dc.titleRekabet Hukukunun İhlalinden Doğan Tazminat Sorumluluğunun Hukuki Niteliğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetRekabet ihlalinden zarar görenlere tanınan tazminat hakkı, Türk rekabet hukukunun temel dayanağı olan 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da düzenlenen özel hukuk yaptırımlarından birisidir. Rekabet hukukunun ihlalinden kaynaklanan tazminat sorumluluğunun genel olarak, haksız fiil sorumluluğu olduğu kabul edilmektedir. Bununla birlikte, bazı rekabet ihlallerinde, taraflar arasında daha önceden kurulmuş bir sözleşme ilişkisi bulunmaktadır. Bazı hallerde ise, taraflar sözleşme kurma amacıyla bir araya gelmişlerse de rekabet ihlalini gerçekleştiren tarafın hukuka aykırı davranışları nedeniyle sözleşme kurulamamıştır. Rekabet ihlali ile taraflar arasındaki sözleşme arasında bir bağ kurulması halinde, haksız fiil sorumluluğunun yanı sıra, ihlali gerçekleştiren tarafın sözleşme sorumluluğu gündeme gelebilecektir. Bunun yanında, taraflar sözleşme kurma amacıyla bir araya gelmelerine rağmen, rekabet ihlalini gerçekleştiren tarafın hukuka aykırı davranışları nedeniyle sözleşme kurulamamışsa, ihlali gerçekleştiren tarafın sözleşme görüşmelerinden doğan sorumluluğu (culpa in contrahendo sorumluluğu) söz konusu olabilecektir. Kabul edilecek sorumluluk türüne göre sorumluluğun kapsamı, koşulları ve tazminat talebinin ileri sürülmesi bakımından birtakım farklılıklar oluşacağından, sorumluluk sebeplerinin dikkatle incelenmesi ve sorumluluk sebeplerinin çokluğu halinde ise, sebeplerin yarışmasını düzenleyen 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 60. maddesine başvurmak gerekmektedir. Bu noktada, hangi rekabet ihlallerinde hangi sorumluluk türlerinin vücut bulacağı sorusu karşımıza çıkmaktadır. Sorumluluk türlerinin genel esaslarının belirlenmesi ve rekabet hukukuna uyarlanması hususu ise, soruya doğru cevap verme açısından büyük bir önem teşkil etmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Hukuktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record