Show simple item record

dc.contributor.advisorIşıkhan , Vedat
dc.contributor.authorAteş, Tolga
dc.date.accessioned2019-07-24T07:18:16Z
dc.date.issued2019-07-21
dc.date.submitted2019-06-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7985
dc.description.abstractATEŞ, Tolga. Caregiver Burden in Special Care Centers For People With Disabilities, Master’s Thesis, Ankara, 2019. The aim of this study was to investigate investigate the factors affecting the caregiving burden of the caregiver working in the special care centers serving the disabled individuals. 254 caregivers working in 5 private care centers with capacities of 360, 165, 145, 145 and 130 participated in the study. Research data were collected using a questionnaire. SPSS 24.0 package program was used to analyze the data. As a result of the study, caregiving burden levels of the participants were determined as “Light“. Participant’s care burden levels was compared to some factors such as caregiver and disabled person’s socio-demographic characteristics and some differences were found to be statistically significant (p<0.05). Based on the findings, some suggestions were made for both practitioners and researchers.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSosyal hizmettr_TR
dc.subjectBakım veren yükütr_TR
dc.subjectEngellitr_TR
dc.subjectEndüstriyel sosyal hizmettr_TR
dc.subjectBakım verentr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimler::Sosyal tarih. Sosyal sorunlar. Sosyal reform.tr_TR
dc.titleBakıma Muhtaç Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezlerinde Çalışan Bakım Verenlerin (Bakıcı Personelin) Bakım Veren Yükünü Etkileyen Etmenlertr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetATEŞ, Tolga. Bakıma Muhtaç Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezlerinde Çalışan Bakım Verenlerin (Bakıcı Personelin) Bakım Veren Yükünü Etkileyen Etmenler, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019. Bu çalışmanın amacı; engelli bireylere hizmet vermekte olan özel bakım merkezlerinde çalışan bakım personelinin bakım verme yükünü etkileyen etmenlerin incelenmesidir. Çalışmaya Kayseri ilinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı hizmet veren ve kapasiteleri 360, 165, 145, 145 ve 130 olan 5 adet özel bakım merkezinde çalışan 254 bakım veren birey iştirak etmiştir. Araştırma verileri anket kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 24.0 paket programı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda katılımcılarda “hafif“ düzeyde bakım verme yükü bulunduğu belirlenmiştir. Katılımcıların bakım verme yükü düzeyleri; bakım veren ve bakım verilen bireylerin sosyo-demografik özellikleri ile bakım verme hakkındaki düşüncelerine göre karşılaştırılmış, istatiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Ulaşılan sonuçlar çerçevesinde karar vericiler ve araştırmacılar için bazı önerilerde bulunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyal Hizmettr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record