Show simple item record

dc.contributor.advisorAltay, İsmail Fırat
dc.contributor.authorOkandan, Kübra
dc.date.accessioned2019-07-26T08:28:05Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8048
dc.description.abstractForeign language speaking anxiety has been a major obstacle influencing EFL learners’ oral communication performance negatively. It is therefore significant to alter the perceived mindset of learners regarding fear of making mistakes that inhibits spoken interactions. Despite proven effectiveness of drama within in-class practices, the effects of language-related drama as extracurricular activity on speaking anxiety remains relatively unmapped territory in Turkey. Taking this into focus, drama converting students’ role from passive recipients to active participants as learner-centered approach is the primary use of the current research to shed light on the impact of drama as extracurricular activity on speaking anxiety. Action research is undertaken to develop critical attitude towards use of drama and pinpoint practical drawbacks faced by the researcher in drama sessions. In accordance with shortcomings of drama identified, it offers recommendations to improve the conditions of drama practices with self-critical enquiry. The study adopts a mixed method design including qualitative and quantitative data. The quantitative data results are drawn from validated measure Foreign Language Classroom Anxiety Scale responded by 60 participants while the qualitative data is gathered from analytic memos, one-to-one student interviews and student mini-reports. The study is conducted with control-group (n=30) and experiment-group (n=30) whose participants are in elective English preparatory program at Hacettepe University School of Foreign languages during the 2018-2019 educational year. Results demonstrated prominent position of language-related drama as extracurricular activity in lowering communication apprehension and enhancing confidence to produce and understand authentic language in unpredicted variety of contexts. Keywords: Speaking anxiety, drama, extracurricular activity, preparatory student, action research, active participantstr_TR
dc.description.tableofcontentsTable of Contents Abstract i Öz ii Acknowledgements iii Table of Contents iv List of Tables vii List of Abbreviations viii Chapter 1 Introduction 1 Problem Statement 2 Significance of the Study 5 Research Problem 7 Research Questions 9 Assumptions 9 Limitations 10 Definition of Terms 11 Chapter 2 Theoretical Background and Literature Review 13 Rationale behind Action Research 14 Drama in Learning English as a Foreign Language 15 Benefits of Using Drama in EFL Classes 16 Affective Filter Hypothesis 19 Effects of Drama on Affective Filter 20 Language Teaching Methods and Learner Feelings 23 Use of Drama in EFL Context 24 Socio-Constructivist Nature of Drama 26 Zone of Proximal Development and Drama 28 Entering the World of the ‘Drama Techniques’ 29 Improvisation 29 Pantomime and Mime 30 Role-play 30 Simulation 31 Drama games 32 What is Foreign Language Anxiety? 33 Types of Foreign Language Anxiety 33 Foreign Language Speaking Anxiety in EFL Classes 34 Foreign Language Speaking Anxiety Studies 37 Extracurricular Activity 39 Chapter 3 Methodology 44 Setting and Participants 44 Data Collection Process 45 Data Collection Instruments 46 Data Analysis 51 Chapter 4 Findings 55 Quantitative Data Results: FLCAS 55 Pre-test Results of Experimental and Control Groups 56 Post-test Results of Experiment and Control Groups 58 Comparison of Test Results of Experimental and Control Groups: Exploring Differences between Groups 60 Results of Paired Samples T-Test: Exploring Differences within Groups 61 Qualitative Data Results 64 Results of Student Mini Reports 64 Results of Student Interviews 82 Results of Researcher Analytic Memos: Drawbacks of Drama and Possible Remedies 103 The Researcher Analytic Memos for Each Week 112 Week 1 Breathing, Physical Activity, Sound Discrimination 113 Week 2 Portraits, Flash judgements 114 Week 3 Conversation Fillers 115 Week 4 Sphere Selector (first part), Onomatopoeic Words (second part) 117 Week 5 What Am I Telling You? (First part), Who Are We? (Second part) 119 Week 6 Giving Opinions 121 Week 7 Advertising an Invention 122 Week 8 TV Channels 123 Chapter 5 Discussion, Conclusion, Implications and Suggestions 126 Quantitative Data Discussion 126 Qualitative Data Discussion 128 Conclusion 137 Implications 141 Suggestions for Further Research 144 References 146 Appendices 172 APPENDIX-A. Consent Forms 172 APPENDIX-B. Foreign Language Classroom Anxiety Scale 174 APPENDIX-C. Sample Drama Activities 177 APPENDIX-D. Extra Drama Resources 198 APPENDIX-E. Student Interview Questions 207 APPENDIX-F. Weekly Analytic Memo Draft 208 APPENDIX-G. Student Mini Reports 209 APPENDIX-H: Ethics Committee Approval 215 APPENDIX-I: Declaration of Ethical Conduct 216 APPENDIX-J: Thesis/Dissertation Originality Report 217 APPENDIX-K: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı Sayfası 218tr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectSpeaking anxietytr_eng
dc.subjectDramatr_eng
dc.subjectExtracurricular activitytr_eng
dc.subjectPreparatory studenttr_eng
dc.subjectAction researchtr_eng
dc.subjectActive participantstr_eng
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.titleTeacher To Researcher: Reflections On Drama As Extracurricular Activity And Speaking Anxietytr_eng
dc.title.alternativeÖğretmenlikten Araştırmacılığa: Dramanın Sınıf Dışı Uygulanması ve Konuşma Kaygısı Üzerine Yansımalartr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetYabancı dil konuşma kaygısı İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin sözlü iletişim performansını olumsuz yönde etkileyen büyük bir engel olmuştur. Bu nedenle, yabancı dilde sözlü etkileşimi engelleyen hata yapma korkusuna yönelik algıyı değiştirmek büyük önem taşımaktadır. Dramanın sınıf içi uygulamalarda kanıtlanmış etkililiğine rağmen, dille ilişkili dramanın ders dışı bir etkinlik olarak konuşma kaygısı üzerindeki etkileri Türkiye'de nispeten üzerinde çalışılmamış alan olarak kalmaktadır. Bunu odak noktası alarak, öğrencilerin rolünü pasif alıcılardan aktif katılımcılara dönüştüren öğrenci merkezli drama etkinlikleri, öğrencilerin konuşma kaygısına nasıl etkide bulunduğuna ışık tutmak üzere mevcut araştırmanın temelindedir. Drama etkinliklerine karşı eleştirel tutum geliştirmeye ve drama oturumlarında araştırmacının karşılaştığı engelleri tam olarak belirlemeye yönelik eylem araştırması yapılmaktadır. Sorunlara uygun olarak, öz-eleştirel sorgulama ile drama uygulamalarının koşullarını iyileştirmek adına öneriler sunmaktadır. Çalışma, nitel ve nicel veriler dâhil olmak üzere karma bir yöntem tasarımı benimsemektedir. Nicel veriler, Yabancı Dil Sınıf Kaygısı Ölçeği temelinde uyarlanmış soru formuna 60 katılımcının yanıtlarıyla toplanırken, nicel veriler analitik notlardan, bire bir öğrenci görüşmelerinden ve öğrenci mini raporlarından toplanmaktadır. Çalışma, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunda seçmeli İngilizce hazırlık programında bulunan kontrol grubu (n = 30) ve deney grubu (n = 30) olmak üzere iki grup katılımcı ile gerçekleştirilmektedir. Veri analizi sonuçları, sınıf dışı drama etkinliklerinin öğrencilerin öngörülemeyen çeşitli bağlamlarda otantik dili üreterek ve anlayarak İngilizce konuşmak için özgüven kazanmaları ve konuşma yönelik kaygıyı azaltmada önemli bir rol oynadığını ortaya çıkarmıştır. Anahtar Kelimeler: Konuşma kaygısı, drama, sınıf dışı aktivite, hazırlık öğrencileri, eylem araştırması, aktif katılımcılartr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess