Show simple item record

dc.contributor.advisorKoşar , Didem
dc.contributor.authorÇalışıcı , Büşra
dc.date.accessioned2019-07-26T08:28:58Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8051
dc.description.abstractThe purpose of this study was to present the current situation of teacher training policies in Turkey between 2006-2018 with the historical perspective to analyze and evaluate the teacher training system by examining the problems existed. With this purpose, teacher training system was discussed by focusing on training process, service process and teacher competencies. The data was gathered by reviewing the literature. Laws and regulations, development plans, National Education Councils, national and international policy papers, the papers extracted from the statistics of Ministry of National Education and Higher Education Board and related studies were analyzed. In literature review of the study, reforms and policy papers in teacher training by 2006-2018 were also presented to give a holistic view to the policies on teacher training in Turkey. The findings were analyzed regarding to training process, service process and teacher competencies. According to the results, candidate teachers are accepted to the training programs by the centralized exam designed by Student Selection and Placement Centre (OSYM) required for higher education. Teacher training programs and pedagogical formation programs are arranged according to the needs. In service process, teachers are appointed by Civil Servant Selection Examination (KPSS) and oral exam and they are employed in different positions as permanent, substitute and contracted teachers. Teacher competencies are defined as Professional Knowledge, Professional Skill and Attitude and Values. By analyzing the results of the study, some suggestions are made for researchers and practitioners.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectÖğretmenlik mesleğitr_TR
dc.subjectÖğretmen yetiştirme politikaları
dc.subjectÖğretmen yeterlikleri
dc.subjectİstihdam, sözleşmeli öğretmen
dc.subjectÜcretli öğretmen
dc.subjectPedagojik formasyon
dc.subjectAtama
dc.subjectMesleki gelişim
dc.subjectÖğretmen niteliği
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.title2006-2018 Yılları Arasında Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Politikalarına İlişkin Bir Değerlendirmetr_TR
dc.title.alternativeAnalysis On Teacher Training Policies In Turkey Between 2006-2018tr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı 2006-2018 yılları arasında Türkiye’nin öğretmen yetiştirme politikalarını tarihsel gelişim süreci çerçevesinde ele alarak bugünkü durumunu ortaya koymak, sorunları inceleyerek öğretmen yetiştirme sistemini analiz etmek ve değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğretmen yetiştirme sistemi öğretmen eğitimi süreci, öğretmenlik hizmet süreci ve öğretmen yeterlikleri boyutlarıyla ele alınmıştır. Verilerin elde edilmesinde literatür taraması yapılarak, mevcut yasa ve yönetmelikler, kalkınma planları, Milli Eğitim Şuraları, politika belgeleri, MEB ve YÖK tarafından sağlanan istatistiksel bilgiler içeren belgeler ve ilgili alanda yapılan çalışmaların doküman analizi yapılmıştır. Araştırmanın kuramsal temelinde araştırmanın konusu olan 2006-2018 yılları öncesinde öğretmen yetiştirme politikalarında yapılan düzenlemeler ve kaynaklık eden belgeler tarihsel gelişim süreci içinde verilerek, öğretmen yetiştirme politikalarına bütüncül bir bakış sağlanması amaçlanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular öğretmen eğitimi süreci, öğretmenlik hizmet süreci ve öğretmen yeterlikleri boyutlarıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen yetiştirme politikalarında; öğretmen eğitimi sürecinde öğretmen adayları merkezi sınavla öğretmenlik alan programlarına yerleşmektedir ve üniversitelerde öğretmenlik alan programlarında ve pedagojik formasyon programlarında çeşitli gerekçelerle düzenlemeler yapılmaktadır. Öğretmenlik hizmet sürecinde öğretmen adaylarının KPSS ve sözlü sınav ile ataması yapılmaktadır ve öğretmenler kadrolu, ücretli ve sözleşmeli olmak üzere farklı statülerde istihdam edilmektedir. Öğretmen yeterlikleri ise yapılan son düzenlemelerle Mesleki Bilgi, Mesleki Beceri ve Tutum ve Değerler ana yeterlikleri olarak literatürde yer almaktadır. Araştırma sonucunda öğretmen yetiştirme politikalarının mevcut durumu değerlendirilerek araştırmacılar ve uygulayıcılar için öneriler sunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.subject.ieeeIEEE Thesaurus Terms::Educationtr_TR
dc.subject.ericERIC Thesaurus::Students, Teachers, School Personneltr_TR
dc.subject.ericERIC Thesaurus::Educational Process: Classroom Perspectives::Teacher Competenciestr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess