Show simple item record

dc.contributor.advisorAtar, Burcu
dc.contributor.authorDzul Garcia, Cozby Janelle
dc.date.accessioned2019-07-26T08:31:33Z
dc.date.issued2019-07
dc.date.submitted2018-07-06
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8061
dc.description.abstractThe purpose of this research study is to identify items with culture-related and/or gender-related differential item functioning (DIF), and examine the level of DIF manifested among a set of binary-scored science items from PISA 2015. The data pertaining to 16 dichotomous PISA 2015 science items from 2828 students from three Latin American countries was used to run the DIF analysis through Mantel-Haenszel (MH) and Logistic Regression (LR) procedures across culture and gender groups. Subsequently, the uniform DIF results provided by both techniques were analyzed and DIF effect size was calculated based on the corresponding classification indexes for MH and LR. When the variable of culture was examined, the findings from this investigation revealed 11 items with large DIF (C level): 4 for Chile and Costa Rica, 3 for Chile and Mexico, and 4 for Costa Rica and Mexico. It was found that Costa Rica was more favored than Chile; Chile was more favored than Mexico; yet Costa Rica and Mexico were equally favored. This study detected 3 items with C level DIF due to gender differences. It was found that for Chile the only item detected favored male students, whereas for Costa Rica 1 item favored males and 1 item favored females. After completing this investigation it was concluded that the analyzed set of 16 binary-scored PISA 2015 science items functioned more equally across genders than across cultures.tr_TR
dc.description.tableofcontentsAbstract ii Öz iii Dedication iv Acknowledgements v List of Tables viii List of Figures ix Abbreviations x Chapter 1 Introduction 1 Standardized Achievement Tests 1 Programme for International Student Assessment (PISA) 2 Scientific Literacy 3 Item Bias and Differential Item Functioning (DIF) 4 Types of DIF 5 DIF Detection 6 Research Purpose and Importance 7 Research Questions 8 Sub Research Questions 8 Assumptions 9 Limitations 9 Chapter 2 Review of Related Research Studies 10 DIF Analyses of Achievement Assessments 10 PISA Studies 12 Chapter 3 Methodology 16 Type of Research 16 Research Sample 16 Analyzed Region: Latin America 16 Analyzed Countries 17 Data Selection Process 17 PISA’s Structure 18 Data Analysis 19 Mantel-Haenszel (MH) Method 19 Logistic Regression (LR) Method 22 Chapter 4 Findings and Interpretation 25 Interpretation Guidelines for MH and LR Methods 25 Findings and Interpretation Related to Sub Research Question 1 26 Findings and Interpretation Related to Sub Research Question 2 38 Overall Findings 50 Chapter 5 Results and Recommendations 51 Results Related to Sub Research Question 1 51 Results Related to Sub Research Question 2 52 Overall Results 53 Recommendations 54 References 56 APPENDIX-A: Probability of Correct Answer Graphs by Culture and Gender 63 APPENDIX B: SPSS Syntaxes for LR and Probability of Correct Answer Graphs 69 APPENDIX-C: Ethics Committee Approval 83 APPENDIX-D: Declaration of Ethical Conduct 84 APPENDIX-E: Thesis Originality Report 85 APPENDIX-F: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı 86tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectDifferential item functioningtr_eng
dc.subjectMantel-haenszeltr_eng
dc.subjectLogistic regressiontr_eng
dc.subjectPISA 2015tr_eng
dc.subjectChiletr_eng
dc.subjectCosta ricatr_eng
dc.subjectMexictr_eng
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.titleDifferential Item Functioning Analysis Of Chile, Costa Rica, And Mexico’s Pisa 2015 Science Itemstr_eng
dc.title.alternativeŞili, Kosta Rika ve Meksika’nın Pısa 2015 Fen Maddelerinin Üzerine Değişen Madde Fonksiyonu Analizitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu tez çalışmasının amacı, PISA 2015 iki değerli ölçümlenmiş fen maddelerinin cinsiyet veya kültüre göre değişen madde fonksiyonu gösterip göstermediği belirlemek ve gösteren DMF düzeyini incelenmektir. Üç Latin Amerikan ülkesindeki 2828 öğrenciden alınan PISA 2015 iki değerli ölçümlenmiş fen maddelerine ait olan veri, DMF analizini kültür ve cinsiyet grupları arasındaki Mantel-Haenszel (MH) ve Lojistik Regresyon (LR) yöntemleri aracılığı ile işlemek için kullanıldı. Akabinde her iki tekniğin de sunduğu tek tip DMF sonuçları analiz edildi ve DMF etkisinin büyüklüğü, MH ve LR’ye ilişkin sınıflandırma indekslerine dayanarak hesaplandı. Kültür değişkeni incelendiğinde bu araştırmanın bulguları büyük bir DMF (C düzeyi) ile 11 madde ortaya çıkardı: Şili ve Kosta Rika öğrencileri için 4, Şili ve Meksika öğrencileri için 3 ve Kosta Rika ve Meksika öğrencileri için 4 madde. Kosta Rikalı öğrencilerin Şilili öğrencilerden daha avantajlı olduğu; Şilili öğrencilerin Meksikalı öğrencilerden daha avantajlı olduğu; fakat Kosta Rikalı ve Meksikalı öğrencilerin aynı ölçüde avantajlı olduğu keşfedildi. Bu çalışma, cinsiyet farklılıklarından dolayı C düzey DMF ile 3 madde saptadı. Şilili öğrenciler için saptanan tek maddenin sadece erkekler grubu lehine avantajlı olduğu, görülürken Kosta Rikalı öğrenciler için bir maddenin kızlar ve bir maddenin erkekler grubu lehine avantajlı olduğu keşfedildi. Bu araştırma tamamlandıktan sonra analiz edilen PISA 2015 16 iki değerli ölçümlenmiş fen maddelerinin, cinsiyetler arasında kültürler arasında olduğundan daha eşit bir biçimde işlev gördüğü sonucuna varıldı.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-8483-4461tr_TR
dc.subject.mscMathematics Subject Classification::Statisticstr_TR
dc.subject.ieeeIEEE Thesaurus Terms::Educationtr_TR
dc.subject.ericERIC Thesaurus::Measurementtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess