Show simple item record

dc.contributor.advisorPektaş Turgut, Özden
dc.contributor.authorÖztan, Tuğrul
dc.date.accessioned2019-07-31T08:20:50Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8475
dc.description.abstractThis thesis named “Motion Graphics Usage in Science Fiction Movies Title Sequences and Experimental Study” aimed to guide the designers who might study on similar subject based on the observation of rise of technological and scientific curiosity in human civilizations so far progress. In part one motion graphics are defined based on studies made by mankind so far and examined from different sources. Further more design principles are examined to guide the studies might happen in future. In part two the history of cinema is examined and definition of title sequences are made. In the meantime that definition is made title sequences examples are studied in chronological order. Science fiction movies title sequence examples which are suitable for the thesis name are studied in the purpose of guidence to experimental study. In part three a movie was determined which got capability of ideological match and suiting elements for experimental study. Experimental study has been produced. With that experimental study, being a new guidence to designers who want to study in that field and being a definitive example of motion graphics has been targeted.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/*
dc.subjectGrafik Tasarımtr_TR
dc.subjectHareketli Grafiklertr_TR
dc.subjectBilim Kurgutr_TR
dc.subjectAçılış Jeneriğitr_TR
dc.subjectUygulama Çalışmasıtr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Güzel sanatlartr_TR
dc.titleBilim Kurgu Filmlerin Açılış Jeneriklerinde Hareketli Grafik Kullanımı ve Bir Uygulama Önerisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet"Bilim Kurgu Filmlerin Açılış Jeneriklerinde Hareketli Grafik Kullanımı Ve Bir Uygulama Önerisi” konu başlıklı bu çalışmanın amacı teknoloji kullanımının ve bilimsel merakın artmasına bağlı olarak oluşabilecek hareketli grafik uygulama ve araştırmalarına kaynak oluşturmaktır. Tezin birinci bölümünde hareketli grafiğin tanımı hareket olgusunun insanlık tarafından tanımlanması ışığında araştırılmış ve farklı kaynaklarda yapılan tanımlar aktarılmıştır. Devamında ise tasarım ilkelerinin incelenmesi ile üretilebilecek yeni uygulamalara kaynak ve yol gösterici olmak hedeflenmiştir. İkinci bölümde ise sinemanın tarihsel gelişimi incelenmiş ve açılış jeneriklerinin tanımı açıklanmıştır. Bu açıklamalar yapılırken kronolojik olarak açılış jenerik örneklerinin incelemesinde bulunulmuş ve bu çalışmanın konu başlığından hareketle uygun öğe içeren bilim kurgu türünden filmlerin açılış jenerikleri yapılacak olan uygulama önerisi de dikkate alınarak incelenmiştir. Üçüncü bölümde, kavramsal uyumluluk, uygulama sınırlılığı gibi unsurlarda benzerlik taşıyan bir filmin seçilmesi sağlanmıştır. Üretilen bu uygulama çalışması ile hareketli grafiklerin bir mesajı veya kavramı, izleyiciye iletme ilkesini doğru biçimde göstermek ve bu alanda çalışma yapacak kişilere rehber olmak amaçlanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-07-31T08:20:50Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess