Show simple item record

dc.contributor.advisorKıran, Sibel
dc.contributor.authorYurttagül, Gözde
dc.date.accessioned2019-08-28T11:55:00Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-07-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8792
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to evaluate the open plan office working order which is preferred extensively in recent years for working environments, an important factor of a healthy working life, as a whole in terms of psychosocial factors and mental health status. The data of this descriptive study was collected by survey forms prepared for each of the 311 office workers in 3 different buildings of a workplace in Ankara. The Swedish Demand-Control-Support Questionnaire and the General Health Questionnaire-12 were used and the findings were compared between independent groups. Data analysis was performed by using statistical software program on computer. It was found that 59,0% of the research group work in open plan offices where 4 or more people work together and 41,0% work in shared offices with 2-3 people. 49,4% of the employees are in the group of high job strain and 50,6% are in the group of low job strain. Among employees, 22,2% have job stress, which is high job demand and low job control. It was found that 47,4% of the employees had poor mental health and 52,6% were good. When the job strain and mental health status of the employees are compared according to the number of people in the working environment, the office workers with 4 and above have higher job strain level and worse mental health status due to higher GSA score, compared to the employees in the offices with 3 and below. When the satisfaction levels of the employees related to their work environment were examined in terms of job strain and mental health, it was determined that those who were more satisfied with the work environment had lower job strain level and better mental health status and the social support provided to employees is also contributed positively to mental health status as well as reducing the level of job strain.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAçık Plan Ofistr_TR
dc.subjectGenel Sağlık Anketitr_TR
dc.subjectPsikososyal Etkenlertr_TR
dc.subjectİş Baskısıtr_TR
dc.subjectİş Sağlığı ve Güvenliğitr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Tıp::Halk sağlığıtr_TR
dc.titleBir İşyerinde Açık Plan Ofiste Çalışanların Psikososyal Etkenlerle Karşılaşma ve Genel Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma ile, sağlıklı bir çalışma hayatının önemli bir etkeni olan çalışma ortamları için son yıllarda yoğun olarak tercih edilen açık plan ofis çalışma düzeninin, psikososyal etkenler ve mental sağlık durumu yönünden bir bütün olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı tipte olan çalışmanın verileri, Ankara’da yer alan bir işyerinin 3 farklı binasında bulunan 311 ofis çalışanının her biri için hazırlanan anket formları ile toplanmıştır. İsveç iş-yükü-kontrol-sosyal destek ölçeği ile Genel Sağlık Anketi-12 kullanılmış, elde edilen bulguların bağımsız gruplar arası karşılaştırmaları yapılmıştır. Verilerin analizi, bilgisayar ortamında istatistik yazılım programı kullanılarak yapılmıştır. Araştırma grubunun %59,0’ı 4 ve üzerinde kişinin bir arada çalıştığı açık plan ofislerde, %41,0’ı ise 2-3 kişilik paylaşılan ofislerde çalıştığı saptanmıştır. Çalışanların %49,4’ü yüksek iş baskısı, %50,6’sı düşük iş baskısı grubunda yer almıştır. Çalışanlar arasında iş yükü yüksek ve iş kontrolü düşük olan %22,2’sinin iş stresi olduğu ortaya konulmuştur. Çalışanların %47,4’ünün mental sağlık durumunun kötü, %52,6’sının iyi olduğu saptanmıştır. Çalışma ortamındaki kişi sayısına göre, çalışanların iş baskısı ve mental sağlık durumu karşılaştırıldığında, 4 ve üzerinde kişinin bir arada bulunduğu ofis çalışanlarının, 3 ve altında kişinin olduğu ofislerdeki çalışanlara göre, daha yüksek iş baskı düzeyine ve yüksek GSA puanına bağlı olarak daha kötü mental sağlık durumuna sahip oldukları saptanmıştır. Çalışanların çalışma alanları ile ilgili memnuniyet düzeyleri iş baskısı ve mental sağlık yönünden incelendiğinde, çalışma ortamından daha memnun çalışanların daha düşük iş baskı düzeyine ve daha iyi mental sağlık durumuna sahip oldukları ve çalışanlara sağlanan sosyal desteğin de iş baskı düzeyinin azaltılmasının yanı sıra mental sağlık durumuna da pozitif yönde katkı sağladığı bilgisi elde edilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentHalk Sağlığıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-08-28T11:55:00Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record