Show simple item record

dc.contributor.advisorGelbal, Selahattin
dc.contributor.authorSınacı, Bülent
dc.date.accessioned2019-09-16T06:11:18Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-07-10
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8903
dc.description.abstractThe purpose of this research is to determine in primary school (basic education) to secondary education transition (TEOG) system whether there is a relationship between grades from the central exams and grades from other scores from the same courses by year 8 students who have taken 6 courses (Turkish, Mathematics, Turkish Republic Revolution History and Kemalism, Science, Modern Languages, Religion Culture and Moral Knowledge) comparing also state and private schools. While in public schools, the correlations between TEOG scores and other scores in Turkish course vary between 0,425 and 0,782, in private schools these correlations range from 0,350 to 0,744. While the same correlations for the mathematics course were between 0.376 and 0.783 in public schools, the correlations for the same course were between -0.044 and 0.723 in private schools. While the correlations between TEOG scores and other scores for the Turkish Republic Revolution History and Kemalism course vary between 0.521 and 0.760 in public schools, the correlations of the same course in private schools range from 0.378 to 0.802. While the correlations between the TEOG scores of Science course and the other scores in the public schools range from 0.475 to 0.753, in private schools the correlations between the TEOG scores of the same course and the other scores range from 0,104 to 0,779.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİçindekiler Öz ii Abstract iii Teşekkür iv Tablolar Dizini vii Simgeler ve Kısaltmalar Dizini x Bölüm 1 Giriş 1 Problem Durumu 1 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi 5 Araştırmanın Amacı ve Önemi 10 Araştırma Problemi 13 Alt Problemler 13 Sayıltılar 14 Sınırlılıklar 14 Tanımlar 15 Bölüm 2 Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar 16 Kuramsal Temel 16 İlgili Araştırmalar 18 Bölüm 3 Yöntem 28 Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 28 Veri Toplama Süreci 29 Veri Toplama Araçları 30 Verilerin Analizi 31 Bölüm 4 Bulgular ve Yorumlar 33 Bölüm 5 Sonuç, Tartışma ve Öneriler 96 Sonuç ve Tartışma 96 Öneriler 101 Araştırma Sonuçlarına Dayalı Öneriler 101 Araştırmacılara Öneriler 102 Kaynaklar 103 EK-A: Etik Komisyonu İzin Muafiyeti Formu 109 EK-B: Etik Beyanı 110 EK-C: Yüksek Lisans Tez Çalışması Orijinallik Raporu 111 EK-Ç: Thesis Originality Report 112 EK-D: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı 113tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTeog sistemitr_TR
dc.subjectMerkezi sınavlar
dc.subjectÖğretmen yapımı testler
dc.subjectÖzel okullar teog
dc.subjectDevlet okulları teog
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.titleTemel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sisteminde Uygulanan Sınavların Puanları ile Diğer Puanların Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeThe Comparison Of Scores In Transition From Basic Education To Secondary Education (Teog) And Other Scorestr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sisteminde 8. sınıf öğrencilerinin merkezi sınava girdikleri 6 dersten (Türkçe, Matematik, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) aldıkları sınav puanları ile aynı derslerden aldıkları diğer puanlar arasında ilişki olup olmadığını, devlet okulları ve özel okulları da karşılaştırarak belirlemektir. Türkçe dersi için TEOG puanları ile diğer puanlar arasında devlet okullarında 0,425 ila 0,782 arasında korelasyonlar varken özel okullarda bu korelasyonlar 0,350 ila 0,744 arasında değişmektedir. Matematik dersi için aynı korelasyonlar devlet okullarında 0,376 ila 0,783 arasında değerler alırken özel okullarda aynı derse ait korelasyonlar -0,044 ila 0,723 arasındadır. T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi için TEOG puanları ile diğer ara sınav puanları arasında devlet okullarında 0,521 ila 0,760 arasında korelasyonlar varken aynı dersin özel okullardaki korelasyonları 0,378 ila 0,802 arasındadır. Fen ve Teknoloji dersinin TEOG puanları ile diğer ara sınav puanları arasında devlet okullarında 0,475 ila 0,753 arasında değişen korelasyonlar varken özel okullarda aynı dersin TEOG puanları ile diğer ara sınav puanları arasında 0,104 ila 0,779 arasında değişen korelasyonlar bulunmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record