Show simple item record

dc.contributor.advisorKüçükgüngör, Erkan
dc.contributor.authorKolaylı, Zeynep Cansu
dc.date.accessioned2019-09-19T12:58:43Z
dc.date.issued2019-09
dc.date.submitted2019-09-09
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8960
dc.description.abstractThe use of the works, produced by individuals through their long efforts, without referencing authors, causes individuals interest to reduce studying and producing works. These uses without referencing the author, not only affect the authors, but also the societies that benefit from these works. The aim of academic studies is to take new steps that will bring societies forward and to lead to inventions. However, the works which are re-launched with the name of another person without any additional inclusion in the essence, will not provide any benefit to the society. At this point, the plagiarism of a work, whether partially or as a whole, without repeating the rules of quotation, is unfortunately carried out frequently in our country. In our study, the ownership of the works, the boundaries of the authors, the concept of plagiarism, the legal, administrative and criminal ways that the owner of the work that plagiarized can apply, has been conveyed with the doctrine and the Supreme Court application.tr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectİntihaltr_TR
dc.subjectFikri mülkiyet
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Hukuktr_TR
dc.titleTürk Özel Hukuk Sisteminde İntihaltr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBireylerin uzun uğraş ve çabaları neticesinde ortaya koydukları eserlerinin başka kişiler tarafından kaynak gösterilmeksizin kullanılması, bu kişilerin eser üretimini ve üretmeye ilişkin ilgi ve isteklerini haklı olarak azaltmaktadır. Bu kullanımlar, yalnızca eser sahiplerini değil, bu eserlerden faydalanan toplumları da olumsuz yönde etkilemektedir. Akademik çalışmaların amacı, toplumları ileriye sevk edecek yeni adımlar atmak, buluşlar gerçekleştirmektir. Ancak özüne herhangi bir ilavede bulunulmaksızın başka bir kişinin ismiyle yeniden piyasaya sürülen eserler, topluma herhangi bir fayda sağlamayacaktır. Bu noktada bir eserin kısmi veya bir bütün halinde, alıntı kurallarına uyulmaksızın kopyalanması yoluyla gerçekleştirilen intihal eylemi ne yazık ki ülkemizde sıklıkla gerçekleştirilmektedir. Çalışmamızda eser sahipliği, eser sahiplerinin sınırları, intihal kavramı, intihale uğrayan eser sahibinin başvurabileceği hukuki, idari ve cezai yollar aktarılmış, doktrin ve Yargıtay uygulaması ile etraflıca değerlendirilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Hukuktr_TR
dc.embargo.terms2 yiltr_TR
dc.embargo.lift2021-09-20T12:58:43Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess