Show simple item record

dc.contributor.advisorTuncer Şakar, Ceren
dc.contributor.advisorYet, Barbaros
dc.contributor.authorGüner, Gürkan Güven
dc.date.accessioned2019-10-21T12:28:27Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/9365
dc.description.abstractProviding customer satisfaction has critical significance for companies that give service in automotive industry in terms of enhancing company’s prestige and consequently, increasing company’s profit by expanding customer volume. The problem of being stranded on the road as a result of an unexpected failure leads to not being able to give timely service, and consequently, customer dissatisfaction. Considering the criticality of time nowadays, especially for vehicles that transport food products, passengers or ammunition, not being stranded on the road as a result of failure is very valuable in terms of delivering the transported products timely. In this study, a multiple criteria preventive maintenance approach was developed to minimize the stated problem. Within the scope of preventive maintenance implementation, giving maintenance service to vehicles before they become stranded on the road and increasing customer satisfaction were planned. For this purpose, firstly determining vehicle parts that have critical importance that can make customers stranded on the road, and then comprehensively analyzing failure probabilities of these vehicle parts, forming the preventive maintenance plan and informing customers based on the results were aimed. Critical parts were determined by Multiple Criteria Decision Making (MCDM) approaches. Then, for each critical part, failure probability distributions and parameters were determined, and probabilities of being stranded on the road for vehicles were evaluated with respect to determined factors. When forming preventive maintenance plans, customer cost, company cost, capacity usage of authorized vehicle service and other probable factors were considered and most appropriate ones were used in the study. This proposed multiple criteria preventive maintenance approach was implemented on a truck and bus company in Ankara that aims to develop new preventive maintenance strategies with the intent of increasing customer satisfaction. By investigating detailed data gathered from past years, firstly critical parts were determined for preventive maintenance. Then, service and roadside assistance data on the basis of vehicles for these parts were investigated and statistical analyses on reliabilities of parts were performed. By results of these analyses, alternative maintenance plans were formed considering factors like cost and service capacity. This study aims to become a guide for the implemented company and other companies in automotive industry in developing preventive maintenance plans that have higher customer satisfaction.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPreventive maintenancetr_TR
dc.subjectReliability analysistr_TR
dc.subjectMultiple criteria decision makingtr_TR
dc.subjectFailure analysistr_TR
dc.subjectAfter sale servicetr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Teknoloji. Mühendislik::Mühendisliktr_TR
dc.titleA Multicriteria Preventive Maintenance Approach and Its Application in the After-Sales Service of a Truck and Bus Companytr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetOtomotiv endüstrisinde hizmet veren şirketler için müşteri memnuniyetinin sağlanması, şirket prestijinin yükseltilmesi ve dolayısı ile de müşteri havuzunun genişletilerek şirket gelirinin artırılması açısından kritik öneme sahiptir. Beklenmedik bir arıza sonucunda araçların yolda kalması problemi, araçların zamanında hizmet verememesi ve dolayısıyla da müşteri memnuniyetsizliğinin oluşması ile sonuçlanmaktadır. Günümüzde zaman faktörünün ne derece kritik olduğu göz önünde bulundurulduğunda, özellikle gıda ürünleri, yolcu veya askeri mühimmat taşıyan araçlar için taşınan ürünlerin zamanında teslim edilebilmesi amacıyla araçların arıza sonucu yolda kalmaması çok değerlidir. Bu çalışmada, belirtilen sorunun en aza indirilebilmesi adına çok kriterli bir önleyici bakım yaklaşımı geliştirilmiştir. Önleyici bakım uygulaması kapsamında, araçlara yolda kalmadan önce bakım hizmetinin verilmesi ve müşteri memnuniyetinin artırılması planlanmıştır. Bunun için öncelikle müşterileri yolda bırakabilecek kritik öneme sahip araç parçalarının belirlenmesi, daha sonra bu araç parçalarının arızalanma olasılıklarının kapsamlı olarak analiz edilmesi, araç parçaları için önleyici bakım planı oluşturulması ve analizlerden elde edilen sonuçlar ışığında müşterilerin bilgilendirilmesi hedeflenmiştir. Kritik parçalar Çok Kriterli Karar Verme yaklaşımlarıyla belirlenmiştir. Daha sonra kritik parçaların her biri için arızalanma olasılık dağılımları ve parametreleri tespit edilmiş ve araçların yolda kalma olasılıkları belirlenen faktörler açısından hesaplanmıştır. Önleyici bakım planları oluşturulurken müşteri maliyeti, şirket maliyeti, araç yetkili servisinin kapasite kullanımı ve olası diğer tüm faktörler göz önünde bulundurulmuş ve bu faktörlerden en uygun olanları belirlenerek çalışmada kullanılmıştır. Önerilen bu çok kriterli önleyici bakım yaklaşımı, Ankara’da müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla yeni önleyici bakım stratejileri geliştirmeyi hedefleyen bir otobüs ve kamyon firması üzerinde uygulanmıştır. Geçmiş yıllardan alınan ayrıntılı veriler incelenerek öncelikle önleyici bakım için kritik parçalar belirlenmiştir. Daha sonra bu parçalar için araç bazında servis ve yol yardımı verileri incelenmiş ve parçaların güvenilirlikleri üzerine istatistiksel analizler gerçekleştirilmiştir. Bu analizlerin sonuçlarıyla da maliyet ve servis kapasitesi gibi faktörler göz önüne alınarak alternatif bakım planları oluşturulmuştur. Çalışmanın, uygulama yapılan firma ve otomotiv endüstrisinde hizmet veren diğer işletmeler için yüksek müşteri memnuniyetine sahip önleyici bakım planları geliştirilmesi açısından yol gösterici olması hedeflenmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentEndüstri Mühendisliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-10-21T12:28:27Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record