Show simple item record

dc.contributor.authorKagan,Henri
dc.contributor.authorWhiting,U. H
dc.contributor.authorWhiting,M. C
dc.contributor.authorSaygılı, Nezire
dc.date.accessioned2019-10-23T08:18:40Z
dc.date.available2019-10-23T08:18:40Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/9506
dc.identifier.urihttps://library.hacettepe.edu.tr/hubooks/index.php?fn=read&key=fd262b
dc.description.abstractStereokimya, farklı bir bilim değil kimya biliminin bir alt alanıdır. Bu alan organik kimya kitaplarında oldukça uygun bir biçimde ayrı bir bölüm olarak bulunmaktadır. Stereokimya, organik kimya içinden doğduğu ve organik kimya konularını işlediği için kısa süre öncesine kadar stereokimya başlığının önüne 'organik' kelimesinin eklenmesi gerekmeyebilirdi. Ancak katı faz ça­lışmalarına yönelik etkili yöntemlerin gelişmesiyle birlikte inorganik kimya kendi bünyesinde farklı ve görece geniş bir kapsamda kendi stereokimyasını geliştirdi. Bu nedenle günümüzde, ayrı bir konu olarak, stereokimya daha iyi bir biçimde ele alınmaktadır. İlk olarak Fransa'da yayınlanan kitabın ingiliz­ce baskısı, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletlerinin eğitim sistemle­rine uygundur. Kitap, lisans seviyesinde edinilen bilgilere sınırlı düzeyde de­ğinmekle birlikte, lisans programını tamamlamış olan öğrenciler tarafından kolaylıkla kavranabilir bir içeriğe sahiptir. Pastör un stereokimyaya yaptığı katkı, belki de Lavoisier'in kimyaya yaptı­ğı katkıdan daha fazla olmuştur. 1875 yılında van't Hoff tarafından Fransızca olarak "La chime dans l'espace" adıyla yazılan kitap stereokimyanın gelişi­minde önemli bir yer tutmaktadır. Bu kitapta van't Hoff ve Le Bel'in düzgün dörtyüzlü karbon atomunun yapısı ve sonuçlarına yönelik olumlu değerlen­dirmeleri o zamanlar bu konulara şüpheci yaklaşan kamuoyunun dikkatine sunulmuştur. Bu değerli yayın 1950 yılına kadar bir stereokimya ders kitabı görevi görebilecek bir içeriğe sahipti. Stereokimyada devam eden Fransız ge­leneğiyle temasta bulunmak, İngilizce konuşan bir kimyacı için önemli ola­bilmektedir. Fransızcadan İngilizceye çeviri yaparken olabildiğince orijinal kitabın stili ve diline bağlı kalarak bire bir çeviri yapmaya özen gösterilmiş, gerektiğinde dipnotlar eklemiştir.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherHacettepe Üniversitesi Yayınlarıtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution 4.0 United States
dc.subjectOrganik stereokimyatr_TR
dc.subjectStereokimyatr_TR
dc.subjectKimyatr_TR
dc.subject.lcshEczacılıktr_TR
dc.titleOrganik Stereokimyatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/booktr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.contributor.departmentEczacılık Temel Bilimleritr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record